Èirinn

Thèid gnè bith-eòlasach a shònrachadh do phearsachan neo-bhìnearaidh ann an Cunntas-sluaigh na h-Èireann

Èirinn

Thèid gnè bith-eòlasach a shònrachadh do phearsachan neo-bhìnearaidh ann an Cunntas-sluaigh na h-Èireann

Tha Príomh-Oifig Staidrimh na hÉireann (CSO) air dearbhadh gun tèid gnè bith-eòlasach a shònrachadh do phearsachan neo-bhìnearaidh ann an Cunntas-sluaigh na h-Èireann am bliadhna. A-rèir reachdas an Aonaidh Eòrpach feumaidh an cunntas-sluaigh faighneachd mun gnè bith-eòlasach a th’ aig neach agus feumaidh an taghadh a bhith eadar boireannach no fireannach.

Le Crìstean MacMhìcheil
Riaghaltas na h-Èireann air leisgeul a thoirt do dhaoine co-sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil

Èirinn

Riaghaltas na h-Èireann air leisgeul a thoirt do dhaoine co-sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil

Tha Riaghaltas na h-Èireann air leisgeul foirmeil a thoirt do dhaoine co-sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil. Ann an aithris dha Dáil Éireann thuirt Prìomhaire Leo Varadkar, a tha co-sheòrsach: “An-diugh ’s e na gaisgich neo-ainmichte a tha mi airson moladh gu làidir, na mìltean de dhaoine neo-ainmichte

Le Crìstean MacMhìcheil
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas airson còirichean tar-ghnèitheach leasachadh

Eadar-nàiseanta

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas airson còirichean tar-ghnèitheach leasachadh

Tha Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (Coimisean Èireannach airson Còirichean Daonna agus Co-ionannachd) air ràdh gum bu chòir do laghan a thaobh daoine tar-ghnèitheach agus teisteanasan-breith a bhith air an ath-leasachadh. Ann an 2008, thug an tOireachtas (Pàrlamaid na h-Éirinn) cead ri daoine tar-ghnèitheach gus an

Le Crìstean MacMhìcheil