Companasan-catharra ann an Èirinn gu bhith a’ cumail a-mach còirichean airson pàrantan LCDT

Companasan-catharra ann an Èirinn gu bhith a’ cumail a-mach còirichean airson pàrantan LCDT

Chaidh dùilean a briseadh ann an Èirinn as dèidh dhan Riaghaltas a dhearbhadh nach tèid còirichean co-ionann a thoirt ri pàrantan LCDT mar phàirt de lagh ùr a bhios ag aithneachadh companasan-catharra.

Thuirt Grainne Healy a tha ag obair airson am buidheann co-ionannachd MarriagEquality:

“Ged a bhios fàilte air leasachadh sam bith anns a’ chuspair seo, tha dragh oirnn a-nis gum bi an naidheachdan seo a’ ciallachadh nach bi a’ choimhearsnachd LCDT a’ faighinn còirichean co-ionann.”

“Cha toir sinn breith air an sgeama gus am faigh sinn cothrom mion-sgrùdadh a dhèanamh air gus am faic sinn dè na planaichean a tha aig an Riaghaltas.”

“Ach tha sinn làn-chinnteach nach bi daoine co-sheòrsach a’ faighinn co-ionannachd gus am faigh iad cead a bhith a’ pòsadh ann an oifis-chlàraidh.”

Bidh Riaghaltas na h-Èirinn a’ foillseachadh na planaichean aca airson Bile nan Companasan-catharra an ath sheachdain.

Thathar an dùil gum bi na planaichean seo a’ toirt a-steach rudan mar peinnseanan, tèarainteachd shòisealta, còirichean cuid, cìs, tiomnaidh agus sochairean.

Barrachd phostaichean