Cuairt-litir #16

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Mhàiri Black

Tha Mhàiri Black, BP an SNP airson Pàislig agus Siorrachd Rinn Friù, air ainmeachadh gun seas i sìos aig an ath thaghadh.

Tha Black air seasamh airson co-ionnannachd agus còraichean LGDTC+ bho chaidh a taghadh gu Westminster ann an 2015.

Thuirt i ris a’ phod-chraoladh The News Agents, gur bheil i sgìth dhen “àrainneachd puinnseanach” a th’ ann an Westminster.

Am BBC

Tha am BBC air innse don luchd-obrach naidheachd aca gun a bhith a’ frithealadh tachartasan Pròis a dh’fhaodadh a bhith air am faicinn mar fhianais-dùbhlain.

Thathar ag aithris gun deach an stiùireadh a co-roinneadh le àrd-mhanaidsearan Diluain, as dèidh Pròis Lunnainn a chaidh a chumail air an deireadh-sheachdain ach air thoiseach air Pròìs Tar-ghnèitheach Lunnainn a thèid a chumail air an deireadh-sheachdain seo tighinn.

Cunntas-sluaigh na h-Èireann 2027

Tha an carthannas LGBT Ireland air iarraidh air Prìomh Oifis Staitistig na h-Èireann ceistean mu dhearbh-aithne gnè agus taobhadh-feise a chur ris a’ Chunntas-sluaigh 2027.

Tha an carthannas a’ moladh ceistean a leithid: “Dè an gnè bith-eòlasach a chaidh a buileachadh ort nuair a rugadh tu?”; “An do rugadh tu le eadar-dhealachadh dhe na buill-ghineamhainn (ris an canar “eadar-sheòrsach” no “DSD”)?”; “Dè an tuairisgeul as fheàrr air do ghnè?”; agus “Dè do thaobhadh-feise?” a chur ris a’ chunntas-sluaigh.

Thuirt iad gun cuidich am fiosrachadh seo an Riaghaltas gus neo-ionnannachdan a tha a’ toirt buaidh a’ a choimhearsnachd LGDTC+ a thomhas.

Iòrac

Chaidh bile a chur a-steach gu Pàrlamaid na h-Ìorac ag amas air co-sheòrsachd a thoirmeasg gu h-oifigeil san dùthaich.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.