Àrd-chùirt na Barbadoise air feis ghèidh a dhì-eucoireachadh

15 An Dùbhlachd 2022

Tha Àrd-chùirt na Barbadoise air co-dhùnadh gu bheil e neo-bhun-reachdail feis ghèidh eucoireachadh.

Dh’ainmich Àrd-neach-tagraidh na Barbadoise, Dale Marshall, Dimàirt gun do riaghail am Britheamh, Michelle Weekes, gu bheil Earrannan 9 agus 12 dhen Achd Eucoirean Feise neo-bhun-reachdail agus nach ghabh duine sam bith a dhìteadh tuilleadh airson eucoirean co-cheangailte ri feis ghèidh cho-aontachail.

Ron a sheo, dh’fhaodadh binn priosan fad beatha a chur air duine sam bith a chaidh a dhìteadh.

Tha a’ cho-dhùnadh seo a’ leantainn air riaghlaidhean dhen aon t-seòrsa ann an Aintìoga agus Naomh Crìstean is Nibheis na bu tràithe am-bliadhna.

Barrachd fhiosrachaidh

Faodaidh tu barrachd leughadh mun sgeulachd seo an-seo:

Openly News: Barbados’s top court strikes down laws criminalizing gay sex

Pink News: Barbados scraps ‘buggery’ and ‘serious indecency’ laws in ‘resounding victory’ for LGBTQ+ people

Them: Barbados Has Decriminalized Gay Sex

Joe Biden air reachdas a shoidhnigeadh a ghlèidheas pòsaidhean aon-sheòrsach ann an lagh feadarail

14 An Dùbhlachd 2022

Tha Ceann-suidhe nan Stàitean Aonaichte, Joe Biden, air reachdas a shoidhnigeadh a ghlèidheas pòsaidhean aon-sheòrsach ann an lagh feadarail.

Glèidhidh an reachdas, air a bheil an t-ainm Respect for Marriage Act, pòsaidhean ioma-chinnidheach cuideachd.

Tha dragh air a bhith a’ fàs anns na Stàitean Aonaichte gun cur a’ Phrìomh‑chùirt car dhen a’ cho-dhùnadh 2015 aca a rinn pòsadh aon-sheòrsach laghail.

Ma thachras sin, bidh gach stàit fa leth comasach air reachdas pòsaidh a chur an gnìomh agus dh’fhaodadh iad cead pòsaidh a dhiùltadh do chàraidean aon-sheòrsach taobh a-staigh an stàit aca fhèin.

Fon reachdas seo ge-tà, feumaidh an Riaghaltas Feadaraileach, a h-uile stàit agus ranntairean a tha nam phàirt de na Stàitean Aonaichte pòsaidhean aon-sheòrsach agus ioma-chinnidheach aithneachadh ma tha iad dligheach ann am pàirt eile de na Stàitean.

Barrachd fhiosrachaidh

Faodaidh tu barrachd leughadh mun sgeulachd seo an-seo:

Gay Times: “A blow against hate”: Joe Biden signs law protecting same-sex marriage

Openly News: Biden signs marriage equality act to tune of Cyndi Lauper’s ‘True Colors’

Pink News: Joe Biden’s powerful warning to bigots as he signs Respect for Marriage Act

Riaghaltas na h-Alba gus clionaig PrEP air loidhne a chur air bhog

05 An Dùbhlachd 2022

Tha Maree Todd, Ministear airson Slàinte Phoblach, Slàinte Bhoireannaich agus Spòrs, air ainmeachadh gun cur Riaghaltas na h‑Alba clionaig PrEP air loidhne air bhog an ath‑bliadhna.

Chaidh ainmeachadh seachdain seo chaidh gus Là AIDS na Cruinne (1mh An Dùbhlachd) a chomharrachadh.

’S e tablaid a th’ ann an leigheas ro‑chasgach ro‑ghabhalach no PrEP (Pre‑Exposure Prophylaxis) a ghabhas cuideigin ro‑làimhe mus tèid an nochdadh ri HIV gus casg a chur air sgaoileadh a’ bhioras.

Tha e air a bhith ri fhaighinn an Alba bho chionn 2017.

Tha Riaghaltas na h‑Alba air maoineachadh luach £200,000 a’ riarachadh dhan a’ chlionaig a bhios a’ leigeil le daoine deuchainn airson HIV san dachaigh aca fhèin agus an leigheas aca a’ riaghladh gun a bhith a’ frithealadh clionaig shònraichte.

Dh’ainmich i cuideachd iomairt sanasachd ùr gus cur an agaidh an stiogma a tha a’ cuairteachadh dhaoine a tha a’ tighinn beò le HIV.

Tha leasachaidhean ann an dòighean leigheis a’ ciallachadh gun gabh am bhìoras ìsleachadh gu ìre cho bheag nach gabh a sgaoileadh agus gum faod dùil a bhith aig daoine air a bheil am bhìoras a bhith beò cha mhòr cho fada ri duine sam bith eile.

Briathrachas Feumail

Leigheas Ro‑chasgach Ro‑ghabhalach: Pre‑Exposure Prophylaxis (PrEP)

Leigheas Ro‑chasgach Iar‑ghabhalach: Post‑Exposure Prophylaxis (PEP)

Bìoras Easbhaidh Ion‑dhìon Daonna: Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Sionndram Easbhaidh Ion‑dhìon Togte: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Tùsan

The National: World AIDS Day: Scotland launches world’s first online PrEP clinic

Riaghaltas na h-Alba: World’s first online HIV prevention service

Àrainn Oilthigh Uladh ann an Catar na “briseadh‑cridhe”

04 An Dùbhlachd 2022

Tha cathraiche Comann LGBT aig Oilthigh Uladh air ràdh gur e briseadh‑cridhe a th’ ann gu bheil planaichean aig an oilthigh airson àrainn a fhosgladh ann an Catar na briseadh‑cridhe.

Stèidhich Oilthigh Uladh com‑pàirteachas le City University College ann an 2020 gus raon de chùrsaichean ceuma gnìomhachais a thabhann do dh’oileanaich ann an Doha agus tha dùil a‑nis gum fosgail iad àrainn ann an Lusail an ath‑mhìos.

Thuirt Hannah McCullough ris a’ phrògram Good Morning Ulster air BBC Radio Uladh gu bheil dragh oirre gu bheil an oilthigh “a’ cur prothaid air thoiseach air coimhearsnachd taobh a‑staigh a’ choimhearsnachd aca” agus gun dèan e cron air a cliù eadar‑nàiseanta an oilthighe.

“Mus tàinig mi dhan oilthigh, bha mi a’ strì gu mòr leis an dearbh‑aithne agam fhìn”, ars i.

“B’ ann tron a’ chomann an‑uiridh agus tro thaic an oilthighe a fhuair mi cothrom gabhail ris an dearbh‑aithne agam fhìn.”

“Cha bhi an cothrom sin air na h‑oileanaich ud. ’S e briseadh‑cridhe a th’ ann.”

Tha co‑sheòrsachd mì‑laghail ann an Catar agus faodar a pheanasachadh le binn‑prìosain no fiù ’s binn‑bàis do Mhuslamaich a thèid a dhìteadh fo Lagh Sharia.

Thuirt neach‑labhairt an oilthighe ris a’ BhBC gu bheil “còirichean LGBT+ aig cridhe an dealais a th’ aig Oilthigh Uladh do cho‑ionannachd, iomadachd agus ion‑ghabhalachd, a ghabhas a‑steach lìonra luchd‑obrach LGBT+ gnìomhach a bhios a’ brosnachadh co‑ionannachd dha na h‑uile, ge bith gnè no feisealachd.”

Tùsan

Belfast Telegraph: Ulster University’s plan to open campus in Qatar ‘heartbreaking’ says chair of institution’s LGBT Society

BBC News: Qatar: ‘Heartbreak’ at Ulster University’s campus plan

The Irish News: UU says LGBT+ rights ‘central’ to its ‘commitment to equality, diversity and inclusion’ after Qatar plans criticised

Seanadh nan S.A. air bhòtadh gus pòsadh aon‑sheòrsach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail

30 An t-Samhain 2022

Tha Seanadh nan Stàitean Aonaichte air bhòtadh gus pòsaidhean aon‑sheòrsach agus ioma‑chinnidheach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail.

Bhòt seanadairean 61 gu 36 airson gabhail ris a’ bhile dhà‑phàrtaidh.

Cuiridh am bile “Respect for Marriage” car dhen lagh feadarail 1996, “Defense of Marriage Act”, a mhìnich pòsadh mar aonadh eadar fear agus bean.

Chaidh pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail anns na Stàitean Aonaichte ann an 2015 nuair a riaghail a’ Phrìomh‑chùirt gun robh am mìneachadh seo neo‑reachdail.

San Ògmhios am bliadhna, chuir a’ Phrìomh‑chùirt car dhen a’ chùis‑lagha 1973, Roe v. Wade, a rinn casg‑breith laghail air feadh nan Stàitean Aonaichte agus bha dragh air a bhith a’ fàs gun cuireadh iad car dhen co‑dhùnadh 2015 cuideachd.

Ma thachras sin, bidh gach stàit fa leth comasach air reachdas pòsaidh a chur an gnìomh agus ged a bhios e riatanach fon bhile seo gun aithnich iad pòsaidhean dligheach bho stàitean eile dh’fhaodadh iad cead pòsaidh a dhiùltadh do chàraidean aon-sheòrsach taobh a-staigh an stàit aca fhèin.

Feumaidh Taigh nan Riochdairean bhòtadh air a’ bhile a‑nis. Ma ghabhas iad rithe, mar a thathar an dùil, thèid i an uair sin gu Ceann‑suidhe Biden airson soidhnigeadh na lagh.

Tùsan

BBC News: Respect for Marriage Act: Senate passes same-sex marriage bill

Gay Times: US Senate passes bill protecting same-sex and interracial marriages

Pink News: US Senate passes Respect for Marriage Act – but activists say bill is a ‘huge mess’

Pàrlamaid na Ruise air bhòtadh gu h‑aona‑ghuthach airson bile a leudaicheas an casg a th’ air “propaganda LGDT”

27 An t-Samhain 2022

Tha Buill an Duma, a’ chiad taigh aig Pàrlamaid na Ruise, air bhòtadh gu h‑aona‑ghuthach airson bile a leudaicheas an casg a th’ air “propaganda LGDT”.

Tha e mì‑làghail mar thà co‑sheòrsachd a bhrosnachadh do chloinne ach fon casg leudaichte dh’ fhaodadh tachartas no gnìomhachd sam bith a bhrosnaicheas co‑sheòrsachd do dhaoine de dh’aois sam bith càin mhòr a tharraing.

Chan eil e gu diofar ma tha e air loidhne, anns na meadhanan no ma s’ e tachartas an fhìor‑shaoghal a th’ ann.

Dh’fhaodadh càin suas ri 400,000 rùbal a bhith air daoine no 5m rùbal air buidhnean laghail agus dh’fhaodadh coigrich binn phrìosain 15 latha fhaighinn mus tèid an cur a‑mach às an dùthaich.

Feumaidh am bile a‑nis dol gu àrd‑thaigh na pàrlamaid airson ath‑sgrùdadh agus feumar a shoidhneachadh le Vladimir Putin as dèidh sin mus tèid a dhèanamh na lagh.

Tùsan

BBC News: Russia passes ‘Answer to Blinken’ gay propaganda law

Pink News: Russia approves terrifying all-ages ‘LGBTQ+ propaganda’ ban

Reutars: Russia’s parliament passes law banning ‘LGBT propaganda’ among adults

Fear à Inbhir Pheofharain air nochdadh sa chùirt fo chasaid giùlan dhroch‑dhìolach

25 An t-Samhain 2022

Tha fear à Inbhir Pheofharain air nochdadh ann an Cùirt an t‑Siorraim ann an Inbhir Nis fo chasaid gun do thug e iomradh air oifigearan‑poilis le cainnt a bha ri gràin co‑sheòrsachd agus gun do thilg e smugaid orra.

Dh’aidich Cornelius Stevenson, 35, casaid de ghiùlan dhroch‑dhìolach agus dà chasaid ionnsaigh nuair a nochd e.

Chuala an cùirt gun deach am Poileas a ghairm gu aimhreit aig seòladh air Sràid nan Innseachan anns an robh Mgr Stevenson an sàs.

Chaidh a thoirt às an togalach ach bha e air mhisg agus thuit e air Sràid nan Granndach.

Bha na h‑oifigearan a’ feuchainn ris a chuideachadh nuair a thòisich e droch‑bheul a bha ri gràin co‑sheòrsachd ag eigheach orra.

Chaidh a ghluasad dhan stéisean‑poilis air Rathad Burnett far an dh’fhuair e leigheas meadaigeach ach thòisich e a’ tilgeil smugaid air na h‑oifigearan.

Chur an Siorram Sara Matheson dàil air a bhith a’ cur binn air gus an tèid aithisgean ullachadh.

Tùsan

Press & Journal: Drunk man abused and spat at police officers who helped him to his feet after falling

Ross‑shire Journal: Dingwall man who hurled homophobic abuse and spat at police appears in court

Sgioba ball‑coise na Gearmailte a’ seasamh airson còirichean LGDT+

23 An t-Samhain 2022

Chòmhdaich cluicheadairean sgioba ball‑coise na Gearmailte am beòil fhad ’s a bha iad a’ togail dealbh ro thoiseach an geama aca an aghaidh Iapan Diciadain.

Thuirt manaidsear na sgioba, Hansi Flick, gun robh iad airson an teachdaireachd gu bheil FIFA gan cur nan tost a sgaoileadh.

Dh’fhoillsich Chomainn Ball‑coise Shasainn, na Cuimrigh, na Beilge, na Danmhairge, na Gearmailte, na h-Òlainde agus na h-Eilbheise co‑aithris Diluain anns an tuirt iad gun robh “FIFA air a bhith gu math soilleir gun cur iad smachd‑bhannan spòrs an sàs ma bhios na caipteanan [aca] a’ cur na bannan‑gàirdein orra air an raon‑cluiche.”

Thuirt iad gum biodh iad deònach càintean a phàigheadh airson na riaghailtean a bhriseadh iad ach nach b’ urrainn dhaibh na cluicheadairean aca a chur ann an suidheachaidhean far am faigheadh iad cairt bhuidhe no cairt dhearg.

Cha chur cluicheadairean Shasainn is na Cuimrigh bannan‑gàirdein OneLove orra ann an Qatar

21 An t-Samhain 2022

Tha sgiobaidhean ball‑coise Shasainn is na Cuimrigh air dearbhadh nach bi iad a’ cur bannan‑gàirdein OneLove orra nuair a bhios iad a’ cluich ann an Qatar.

Bha Harry Kane à Sasainn agus Gareth Bale às a’ Chuimrigh am measg chluicheadairean bho ghrunn sgiobaidhean nàiseanta a bha gu bhith a’ cur air na bannan‑gàirdein gus dlùth‑phàirteachas a nochdadh leis a’ choimhearsnachd LGDT+.

Ann an co‑aithris thuirt Chomainn Ball‑coise Shasainn, na Cuimrigh, na Beilge, na Danmhairge, na Gearmailte, na h-Òlainde agus na h-Eilbheise gu bheil “FIFA air a bhith gu math soilleir gun cur iad smachd‑bhannan spòrs an sàs ma bhios na caipteanan againn a’ cur na bannan‑gàirdein orra air an raon‑cluiche.”

Thuirt iad cuideachd gum biodh iad deònach càintean a phàigheadh airson na riaghailtean a bhriseadh, ach nach b’ urrainn dhaibh na cluicheadairean aca a chur ann an suidheachaidhean far am faigheadh iad cairt bhuidhe no cairt dhearg.

Lìonra ùr ann do dh’Albannaich LGDTC+ nas sìne na 50

20 An t-Samhain 2022

Tha Age Scotland air lìonra ùr a chur air bhog do dh’Albannaich LGDTC+ a tha nas sìne na 50 bliadhna a dh’aois.

Chaidh Older People’s LGBTQ+ Network a chur air bhog Diciadain aig tachartas ann an Dùn Èideann.

Ann am brath‑naidheachd thuirt iad gu bheil an lìonra na àite eadar‑mheasgte do dhaoine LGBTC+ nas sìne a bhith a’ co‑roinneadh eòlas, a’ soillseachadh na feumalachdan aca, a’ cur aghaidh air neo‑ionannachd agus a’ toirt gu buil atharrachadh.

Cuideachd thuirt iad gu bheil iad ag obair còmhla ri Riaghaltas na h‑Alba mar thà gus dèanamh cinnteach gum bi reachdas a bhios a’ toirt buaidh air daoine nas sìne a’ gabhail a‑steach daoine LGBTC+ nas sìne.

Còignear air am marbhadh agus 18 a bharrachd air an leon ann am mòr‑losgadh ann an Colorado

20 An t-Samhain 2022

Tha Poileas ann an Colorado Springs, Colorado air dearbhadh gun deach co‑dhiù còignear a mharbhadh às dèidh mòr‑losgadh aig club‑oidhche gèidh oidhche Shathairne.

Thathar cuideachd ag aithris gun deach 18 neach eile a leòn.

Thathar a’ creidsinn gun deach aon neach a chur an grèim.

Faclair nan Gèidheal 2.0 air a chur air bhog

14 An t-Samhain 2022

Tha mi air leth toilichte Faclair nan Gèidheal 2.0 a cho-roinneadh leibh. A bharrachd air tuilleadh briathrachais Ghàidhlig tha mi cuideachd air a bhith trang briathrachas Gaeilge a chur ris!