Hebridean Pride ann an cunnart dùnadh

05 Am Màrt 2024

Tha Hebridean Pride air ainmeachadh gun tèid an cur mu sgaoil an ceann cola-deug mura lorg iad co-dhiù 5-7 neach a bhios deònach smachd a thoirt air stiùireadh an tachartais.

Bidh a’ chomataidh-stiùiridh làithreach a’ fàgail an dreuchdan aig a’ choinneamh bhliadhna 18mh Am Màrt.

Bidh iad a’ coinneachadh 11m anns An Leòdhas Ùr ann an Steòrnabhagh agus bidh fàilte air neach sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith a’ gabhail anns a’ chomataidh a fhrithealadh no fios a chur gu hebpride@gmail.com.

• • •

Cuairt-litir #53

03 Am Màrt 2024

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

An t-Seic

Bhòt Pàrlamaid na Seice Diciadain gus companasan-catharra aon-sheòrsach a dhèanamh laghail.

Fon bhile, bidh càraidean aon-sheòrsach cuideachd comasach air clann uchd-mhacachadh cho fhad ’s a tha aon dhiubh na phàrant bith-eòlasach don leanabh.

Dhiùlt iad co-ionnannachd pòsaidh agus còraichean uchd-mhacachaidh làn a dhèanamh laghail ge-tà.

Feumaidh an Seanadh agus Ceann-suidhe Petr Pavel aonta a chur ris a’ bhile fhathast mus tèid a stèidheachadh ann an lagh.

Nex Benedict

Chruinnich daoine air feadh nan Stàitean Aonaichte thairis air na deireadh sheachdain gus an deugaire Nex Benedict a chuimhneachadh.

Mar a chaidh aithris roimhe, bhàsaich Benedict latha an dèidh gun tug trì nigheannan ionnsaigh orra ann an taigh-beag sgoile.

Chaidh iomairt sluagh-mhaoineachaidh a thòiseachadh air GoFundMe gus an teaghlach a chuideachadh leis na cosgaisean tìodhlacaidh.

Indiana

Tha e a-nis mì-laghail cùram-slàinte daingneachadh gnè, a leithid casgan-inbhidheachd, a thabhann do mhion-aoisich ann an Indiana an dèidh do Chùirt nan Ath-thagraidhean òrdugh-bacaidh a bh’ air Bile 480 a thogail.

Tennessee

Shoidhnig Riaghladair Bill Lee bile ’na lagh 21d An Gearran a nithear e laghail do dh’oifigich ann an Tennessee diùltadh càraidean aon-sheòrsach a phòsadh.

Utah

Dhiùlt Taigh Riochdairean na h-Utah bile Diluain a chuireadh casg air brataichean bogha-froise bho sheòmraichean-teagaisg.

Jesse Baird / Luke Davies

Chaidh dà chorp a lorg leis na Poilis ann an Sydney a bha a’ coimhead airson a’ phreasantair t.bh., Jesse Baird, agus a bhràmair, Luke Davies.

Chaidh an cuirp a lorg air làrach dùthchail ann am Bungonia, baile beag mu 115 mìle taobh a-muigh Sydney.

Mar a chaidh aithris roimhe, nochd oifigear-poilis agus seann bhràmair Baird, Beau Lamarre, sa chùirt Dihaoine seo chaidh fo dà chasaid mhuirt an dèidh mar a chaidh fuil agus peilear bho a ghunna a lorg air taigh Baird.

Gàna

Tha Pàrlamaid Ghàna air gabhail ri bhile a nithear e mì-laghail aithneachadh mar LGDTC+ no iomairt airson còraichean LGDTC+.

Fon bhile, dh’fhaodadh binn suas ri trì bliadhnaichean sa phrìosain a chur air daoine LGDTC+.

Cuideachd cuireadh am bile binn suas ri còig bliadhnaichean sa phrìosain air an fheadhainn a bhios a’ ruith no a’ maoineachadh buidhnean-iomairt LGDTC+, no 10 bliadhna air neach sam bith a tha an-sàs ann am buidhnean-òigridh LGDTC+.

Tha feise ghèidh mì-laghail ann an Gàna mar-thà agus i air a pheanasachadh le trì bliadhnaichean sa phrìosan.

Twitter

Tha Ars Technica ag aithris gu bheil Twitter air poileasaidh a chuireas casg air cleachdaichean bho bhith a’ toirt iomradh air seann ghnè no ainm neach tar-ghnèitheach a chur an gnìomh a-rithist.

Bha an lìonra-sòisealta air a chùl a chur ris a’ phoileasaidh sa Ghiblean 2023.

• • •

Cuairt-litir #52

25 An Gearran 2024

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Oidhirp air murt

Nochdaidh boireannach, 19, sa chùirt an ath mhìos fo chasaid gun do rinn i oidhirp air murt an dèidh mar a chaidh thar-bhoireannach, 18, a lorg air a sàthadh ceithir deug tursan air an taobh iar-thuath Lunnainn 10mh An Gearran.

Nochdaidh Summer Betts-Ramsey aig an Old Bailey 12na Am Màrt gus tagradh a dhèanamh.

Thuirt na poilis gu bheil iad cuideachd air triùir a bharrachd a chur an grèim ann an co-cheangal ris an ionnsaigh agus dh’iarr iad air neach sam bith aig a bheil fios mu na thachair fios a chur thuca air 101 agus an àireamh 6306/10Feb a thoirt seachad.

JK Rowling

Thathar ag aithris gu bheil JK Rowling air tabhartas £70,000 a thoirt do dh’iomairt sluagh-mhaoineachaidh leis a’ bhuidheann, For Women Scotland, a tha a’ feuchainn ri dùbhlan laghail a thogail an aghaidh riaghladh cùirte 2023 gu bheil mìneachadh laghail an fhacal “boireannach” ion-ghabhalach air boireannaich thar-ghnèitheach.

Gu ruige seo, tha an sluagh-mhaoineachadh air £133,400 a thogail bho còrr is 2,000 neach. Dotairean gèidh

Tha Comhairle Choitcheann Mheadaigeach air leisgeul oifigeil a thabhann do dhotairean a chaidh an cur às an dreuchdan air sgàth ’s gu bheil iad gèidh.

Lorg ion-sgrùdadh gun deach co-dhiù ochdar a chur às an dreuchd mar thoradh air an taobhadh-feise aca, agus gun robh co-dhiù 40 dotair a bharrachd fo sgrùdadh eadar 1899 agus 1994.

Nex Benedict

Tha na Poileas ann an Oklahoma a’ rannsachadh mar a bhàsaich deugaire neo-bhìnearaidh an dèidh ionnsaigh ann an taigh-beag sgoile.

Thathar ag aithris gun tug trì nigheanan ionnsaigh air Nex Benedict 7mh An Gearran agus gun deach Nex a thoirt dhan ospadal le leòntan mu an ceann.

Thill iad dhan ospadal an ath latha far an do bhàsaich iad.

Thuirt na Poilis gu bheil iad a’ rannsachadh na thachair, ach chan eil iad cinnteach aig an ìre seo ma dh’adhbhraich ann ionnsaigh bàs Nex.

Jesse Baird / Luke Davies

Nochd oifigear-poilis ann an cùirt Dihaoine (23mh An Gearran) fo dà chasaid mhuirt an dèidh mar a chaidh am preasantair t.bh., Jesse Baird, 26, agus a bhràmair, Luke Davies, 29, a dhìth Diluain ann an Sydney.

Ghèill Beau Lamarre, 28, seann bhràmair Baird, e fhèin ris na poilis Dihaoine ach chan eil e air taic a thoirt riutha fhathast.

Cha deach cuirp an dithis fhireannach lorg fhathast, ach lorg na poilis fuil agus peilear bho ghunna Lamarre aig taigh Baird ann am Paddington agus iad a’ creidsinn gun deach an càraid a mhurt aig an taigh 19mh An Gearran eadar 12:01m agus 5:30f.

• • •

22 daoine air an cur gu bàs anns an Eaman airson casaidean co-cheangailte ri co-sheòrsachd

17 An Gearran 2024

Tha Amnesty International ag aithris gu bheil dà chùirt anns an Eaman air binn-bhàis a chur air 22 daoine airson casaidean co-cheangailte ri co-sheòrsachd.

San Fhaoilleach chur cùirt ann an Dhamar binn-bhàis air naoinear - seachdnar gu bhith air an cur gu bàs le clachadh agus an dithis eile le ceusadh - agus binnean prìosain eadar 6 mìosan agus 10 bliadhna air 23 daoine a bharrachd airson casaidean co-cheangailte ri co-sheòrsachd agus “gnìomhan mì-mhoralta”.

Cuideachd chur cùirt ann an Ibb binn-bhàis air 13 oileanaich agus binn chuipidh air triùir a bharrachd 1d den Ghearran airson “co-sheòrsachd a sgaoileadh”.

• • •

Luchd-obrach LGDT+ ag iarraidh reachdaire ùr Oilthigh Dhùn Èideann a chur às a dhreuchd

15 An Gearran 2024

Chaidh an sgrìobhaiche Simon Fanshawe a shuidheachadh na reachdaire air Oilthigh Dhùn Èideann Diluain.

Bha e na cho-stèidheadair a’ bhuidhinn-iomairt, Stonewall, ach e air càineadh a dhèanamh air a’ bhuidheann o chionn grèis a-nis airson taic a chur dhan iomairt airson còraichean thar-ghnèitheach.

Ann an 2019 rinn e òraid aig tachartas cur air bhog a’ bhuidhinn LGB Alliance a bhios ag iomairt an-aghaidh còraichean thar-ghnèitheach.

Ann an 2022 sgrìobh e artaigil ann an Daily Mail anns an tuirt e gun robh beachdan na buidhne a-thaobh còraichean thar-ghnèitheach a’ criomadh còraichean bhoireannach agus ann an 2023 sgrìobh e artaigil airson UnHerd anns an tuirt e gum bu chòir dhan ghluasad LGD (Leasbach, Gèidh is Dà-sheòrsach) sgaradh bhon ghluasad airson còraichean thar-ghnèitheach.

Thuirt neach-labhairt Lìonra Pròis an oilthighe ris The National gu bheil seo a’ sealltainn a-rithist nach eil àrd-sgioba stiùiridh an oilthighe a’ cumail ris na poileasaidhean aca fhèin air Co-ionnannachd, Iomadachd agus Ion-ghabhaltas.

Thuirt neach-labhairt an oilthighe gu bheil an reachdaire air an ainmeachadh is air an taghadh leis na h-oileanaich agus an luchd-obrach, agus o chionn ‘s nach do sheas neach sam bith eile ‘son taghadh chaidh Simon Fanshawe a shuidheachadh na reachdaire.

• • •

Cuairt-litir #51

09 An Gearran 2024

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Rishi Sunak

Chaidh càineadh a dhèanamh air a’ Phrìomhaire, Rishi Sunak, Diciadain an dèidh dha muinntir thar-ghnèitheach a chleachdadh gus goth a thoirt air Keir Starmer, fhad ‘s a bha màthair Brianna Ghey, an deugaire tar-ghnèitheach a chaidh a mharbhadh an-uiridh ann an Culcheth, an làthair aig Taigh nan Cumantan.

Liz Truss

Thuirt Liz Truss Dimàirt aig tachartas a chur am faigsean Tòraidheach ùr “PopCon” (Popular Conservatisim) air bhog, gur e “eastramaichean na làimhe chlì” a th’ ann an luchd-àrainneachd agus an fheadhainn a bhios a’ cur taice ri dhaoine LGDTCEN+ agus mion-shluaghan cinnidheach.

An Ruis

Tha Associated Press ag aithris gun deach peanas-airgid ₽1,500 air an neach-ealain, Inna Mosina, Diluain airson dealbhan anns a bheil brataich a’ bhogha-froise a’ nochdadh a cho-roinneadh air Instragram.

Thathar ag aithris gur e Mosina a-nis an treasamh neach a chaidh a dhìteadh airson bogha-froise a thaisbeanadh.

A-rèir Reuters, chaidh peanas-airgid 1,000 air fireannach Diardaoin seo chaidh airson dealbh anns a bheil bratach LGBTQ+ a’ nochdadh a phostadh air loidhne agus tha The Daily Beast ag aithris gun deach binn còig latha sa phrìosan air Anastasia Yershova Diluain seo chaidh an dèidh dhi fireannaich a dh’iarr oirre fàinneachan-cluaise air dathan a’ bhogha-fhroise a thoirt oirre a dhiùltadh.

Riaghail Àrd-chùirt na Ruise san t-Samhain 2023 gur e buidheann “eastramach” a th’ anns an “iomairt eadar-nàiseanta LGDT”.

Suirbhidh Aimeireaganaich Tar-ghnèitheach

Tha an NCTE (National Center for Transgender Equality) air toraidhean tràtha na suirbhidhe 2022 aca fhoillseachadh agus iad a’ sealltainn gu bheil 94 sa cheud den fheadhainn a thug pàirt san suirbhidh nas toilichte an dèidh dhaibh eadar-ghluasad a dhèanamh.

Thuirt 98 sa cheud den fheadhainn a bha air teiripe bhrodagan a thòiseachadh agus 97% den fheadhainn a chaidh fo obair-lannsa daingneachadh gnè gu bheil iadsan nas toilichte.

Cha tuirt ach 3 sa cheud gun robh riarachadh beatha nas lugha aca an dèidh dhaibh eadar-ghluasad a dhèanamh.

Sgioba Oilimpeach nan Stàitean Aonaichte

Tha Riochdaire Florida, Greg Steube, agus Seanadair na h-Alabama, Tommy Tuberville, air bile a chur air adhart a chuireadh casg air tar-bhoireannaich bho bhith a’ farpais ann an sgioba boireannach nan Stàitean Aonaichte aig na Geamannan Oilimpeach 2024 ann am Paras.

Tha riaghailtean an IOC (Comataidh Oilimpeach Eadar-Nàiseanta) ag ràdh gum faod lùth-chleasaichean farpais san gnè fhaighte aca cho fhad ‘s gun d’rinn iad eadar-ghluasad ro aois 12.

• • •

Cuairt-litir #50

02 An Gearran 2024

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Brianna Ghey

Brianna Ghey

Chaidh binn phrìosain 22 bliadhna aig a’ char as giorra air Scarlett Jenkinson, 16, agus 20 bliadhna aig a’ char as giorra air Eddie Ratcliffe, 16, airson Brianna Ghey, 16 a mharbhadh ann an Warrington sa Ghearran 2023.

O chionn ‘s gu bheil an dithis aca fhathast nam mion-aoisich, bha casg air an ainmeachadh fhad ‘s a bha a’ chùis-lagha ann, ach cho-dhùin am britheamh an casg a thogail air thoiseach air binn a chur orra an-diugh air sgàth nàdar “sònraichte” na cùise.

Laurence Fox

Riaghail Àrd-chùirt Shasainn is na Cuimrigh Diluain gun do chur Laurence Fox, stèidheadair a’ phàrtaidh phoileataigich Reclaim, droch-alladh air seann urrasair Stonewall, Simon Blake, agus an cleasaiche draga, Crystal nuair a thuirt e gur e spùinneadairean-cloinne a bh’ annta rè argamaid air an lìonra sòisealta X (Twitter) san Dàmhair 2020.

Dh’fheuch Fox an dithis acasan a thoirt gu cùirt an dèidh dhaibh ràdh gur e neach gràin-chinnidh a’ bh’ ann airson ràdh gum biodh e a’ seachnadh Sainsbury’s o chionn ‘s gun robh a’ mhòr-bhùth a’ comharrachadh Mìos Eachdraidh nan Daoine Dubha ach cho-dhùin am britheamh nach toireadh na tùeitean air an robh Mgr Fox a’ toirt iomradh buaidh mhòr air a chliù.

Wes Streeting

Tha Wes Streeting, Rùnaire Dùbhlanach na Slàinte air a thaic a fhoillseachadh airson uàrdan ospadal fa-leth do dh’euslaintich thar-ghnèitheach.

Thuirt Streeting ann an agallamh le Sky News Diluain gun robh seann Rùnaire na Slàinte, Steve Barclay, a’ dèanamh ceapan-coireachaidh de luchd thar-ghnèitheach nuair a thuirt e an-uiridh gun robh e airson tar-bhoireannaich a thoirmeasg bho uàrdan bhoireannach.

Thuirt Streeting san aon agallamh ge-tà gum faodadh uàrdan fa-leth a bhith ann do dh’euslaintich bhoireannach, fireannach agus tar-ghnèitheach.

Alan Turing ga chomharrachadh

Dealbh den charragh-chuimhne le @whitecube air Instragram.

Dealbh den charragh-chuimhne le @whitecube air Instragram.

Chaidh carragh-chuimhne fhoillseachadh aig Colaiste an Rìgh ann an Cambridge gus an neach-saidheans Alan Turing a chomharrachadh.

B’ e neach-matamataig agus “athair” coimpiutairean digiteach agus AI a bh’ ann an Turing.

Air feadh an Dàrna Cogadh bha e na chòd-cnacair aig Pàirc Bletchley ann an Sasainn agus bhrist e an Inneal Enigma aig na Gearmailtiche.

Ann an 1952 chaidh a dhìteadh airson a bhith ri feise le fear eile agus thug an riaghaltas roghainn dha eadar prìosan no spoth ceimigeach.

Thagh e spoth ceimigeach ach as dèidh dà bhliadhna a’ fuireach leis na buaidhean, thug Turing ùthachd dha fhèin, cha robh e ach 41 bliadhna a dh’aois.

Ann an 2009, thabhann Prìomh Mhinistear na Rìoghachd Aonaichte, Gordon Brown, a leisgeul air teaghlach Thuring airson a làimhseachadh.

Ann an 2013 thug Bànrigh Ealasaid II mathanas an dèidh bàis dha agus ann an 2017 thug lagh ris an canar “Lagh Thuring” mathanas dhan a h-uile fireannach a chaidh a dhìteadh gu h-eachdraidheil de cho-sheòrsachd.

“Teiripe Iompachaidh”

Tha Stonewall ag iarraidh air a h-uile neach post-d a chur dhan BP aca air thoiseach air an dàrna leughadh de bhile a chuireadh casg air cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh” Dihaoine 1d Am Màrt.

Faodaidh sibh a’ cheangal seo a chleachdadh gus post-d a chur dhan BhP agad.

Florida

Tha leas-stiùiriche-ghnìomha an FLHSMV (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles) air meòmhrachan a sgaoileadh a tha a’ moladh nach eil luchd tar-ghnèitheach ceadaichte an gnè a nochdas air na ceadan-dràibhidh aca atharrachadh.

Tha Taigh Riochdairean Fhlorida a’ deasbad bile an-dràsta a dhèanadh e riatanach gnè bith-eòlasach neach nochdadh air a’ chead-dràibhidh aca, ach cha deach a stèidheachadh ann an lagh fhathast agus mar sin chan eil e soilleir ma tha am meòmhrachan seo laghail.

Ma tha, agus leis gu bheil e laghail do luchd tar-ghnèitheach ann am Florida an gnè a nochdas air an teisteanas-breith aca atharrachadh dhèanadh e suidheachadh neònach far am faodadh neach tar-ghnèitheach a bhith an dà chuid boireannach air an teisteanas-breith aca, agus fireannach air a’ chead-dràibhidh aca, no a chaochladh.

Snàmh

Tha an snàmhaiche, Lia Thomas, air World Aquatics a thoirt gu lagh a dh’ionnsaigh car a chur air a’ chasg a th’ air tar-bhoireannaich bho fharpaisean nam ban.

Thoirmeasg World Aquatics tar-bhoireannaich bho fharpaisean nam ban san Ògmhios 2022. Stèidhich iad roinn ùr a tha fosgailte do neach sam bith, ach cha do chlàraich neach sam bith air a shon rè Chupa na Cruinne 2023. Pròis Dhùn Dè 2024

Chaidh ainmeachadh gun tèid Pròis Dhùn Dè 2024 a chumail Disathairne 15mh An t-Ògmhios aig Gàrradh Slessor.

Cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta aca air Instagram, Facebook, agus X airson barrachd fhiosrachaidh.

• • •

Cuairt-litir #49

26 Am Faoilleach 2024

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Seen & Heard Live

Cuiridh Highland Pride agus Cùirt an Easbaig fàilte air a’ pod-chraoladh Seen & Heard 9mh An Gearran aig 7f airson dà phannal beò mu dhaoine LGDTCEN+ ann an Spòrs.

‘S e tachartas an-asgaidh a th’ ann, ach bithear a’ cur fàilte air tabhartasan agus thèid an co-roinneadh eadar Highland Pride agus a’ charthannas spòrs LGDTCEN+, LEAP Sports Scotland.

Faodaidh sibh àite a ghlèidheadh airson an tachartas seo air EventBrite.

Pròis Mhoireibh

Chaidh ainmeachadh gun tèid Pròis Mhoireibh 2024 a chumail 7mh An t-Sultain aig Pàirc nan Granndach ann am Farrais.

Cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta aca air Instagram, Facebook, agus X airson barrachd fhiosrachaidh.

Na Stàitean Aonaichte

Tha riaghaltas Joe Biden air tabhartas luach $700,000 ainmeachadh gus prògram slàinte fheiseil a stèidheachdadh do thar-bhalaich.

A-rèir an rannsachadh aca, chan eil tar-bhalaich cho dualtach ri casgan-gin a chleachdadh agus tha iad cho dualtach ri caileagan cios-ghnèitheach a bhith a’ fàs trom.

Bidh iad ag obair còmhla ri Girl2Girl, prògram slàinte fheiseil do chaileagan, gus am prògram aca a dhèanamh nas fhreagarraiche do thar-bhalaich.

Bidh iad cuideachd a’ stiùireadh buidhnean-fòcais gus barrachd fhiosrachaidh fhaighinn mu na feumalachdan aca.

Maryland

Chaidh binn phrìosain 48 bliadhna air fireannach, 29, airson tar-bhoireannach a mhurt ann an Maryland. Loisg DeAllen Price le gunna air Taya Ashton, 20, aig a dachaigh ann an Maryland anns an t-Iuchar 2021 an dèidh dha ionnsachadh gun robh Ashton tar-ghnèitheach.

Ohio

Thar-àithne Seanadh Ohio Diciadain am bhìoto a chur Seanadair Mike DeWine air HB 68.

Tha seo a’ fàgail gur e Ohio an 22na stàit gus casg a chur air cùram-slàinte daingneachadh gnè do mhion-aoisich agus an 24mh stàit gus tar-bhoireannaich a thoirmeasg bho fharpaisean nam ban.

Thèid am bile a stèidheachadh ann an lagh an ceann 90 latha.

Utah

Fo bhile a chaidh tro Taigh Riochdairean na Stàite Diluain, cha bhi inbhich tar-ghnèitheach ann an Utah ceadaichte taighean-beaga a tha a’ co-fhreagairt ris a’ ghnè aca a chleachdadh gus an tèid iad fo obair-lannsa daingneachadh gnè agus an teisteanas breith aca atharrachadh.

Tha am bile, HB 257, ag ràdh gum faodadh neach sam bith a chleachdas an taigh-beag ceàrr a bhith air an dìteadh de “chriminal trespassing and voyeurism” agus binn phrìosain 6 mìos is peanas-airgid $1,000 a dhol orra.

Feumaidh Seanadh na Stàite bhòtadh air a’ bhile fhathast mus tèid a stèidheachadh ann an lagh.

• • •

Riaghaltas na RA a’ sireadh £150,000 bho Riaghaltas na h-Alba

18 Am Faoilleach 2024

Dhearbh Rùnaire Stàite na h-Alba, Alister Jack, Diciadain gum bi Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a’ sireadh airgid-dìolaidh airson na cosgaisean laghail aca rè na cùise-lagha a thog Riaghaltas na h-Alba nan aghaidh airson bacadh a chur air Bile Ath-leasachadh Aithneachadh Gnè Phàrlamaid na h-Alba.

Riaghail Cùirt an t-Seisein san Dùbhlachd gun robh an ordugh earrainn 35 a chleachd Jack gus bacadh a chur air a’ bhile laghail.

Thathar ag aithris gu bheil iad airson mu £150,000 fhaighinn air ais.

Tha luchd-pàighidh cise air £230,000 a phàidheadh mar-thà airson cosgaisean Riaghaltas na h-Alba.

• • •

Dealbh air fhoillseachadh an dèidh eucoir gràin

12 Am Faoilleach 2024

Dh’fhoillsich na poilis ann an Sheffield dealbh de dh’fhireannach a tha iad airson bruidhinn ri ann an co-cheangal ri eucoir gràin homafòbach a thachair mu 3:50m air an 30mh latha den Dùbhlachd taobh a-muigh Dempseys, bàr gèidh air Sràid Hereford.

‘S urrainnear fios a chur dhaibh air 101 is an àireamh 14/227336/23 a thoirt seachad.

‘S urrainnear cuideachd fios a chur, gun a bhith a’ fàgail ainm, gu Crimestoppers air 0800 555 111.

• • •

Riaghaltas na h-Alba a’ sireadh beachdan air casg air teiripe-iompachaidh

10 Am Faoilleach 2024

Tha Riaghaltas na h-Alba air co-chomhairleachadh a thòiseachadh air na planaichean aca a chur casg air cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh”.

‘S e a th’ ann an “teiripe iompachaidh” cleachdadh sam bith a dh’fheuchas ri taobhadh feise, no dearbh-aithne gnè, neach atharrachadh.

Fon chasg a tha am beachd, dh’fhaodadh do neach no buidheann sam bith a bhith air an dìteadh ma nì iad cron (corporra no saidhg-eòlach) air neach le bhith a’ feuchainn ris an taobhadh-feise no gnè atharrachadh.

Faodar barrachd fhiosrachaidh mun a’ cho-chomhairleachadh, a bhios a’ ruith dhan 2na latha den Ghiblean, fhaighinn an-seo.

• • •

Stiùireadh ùr do sgoiltean ann an Sasainn mu sgoilearan tar-ghnèitheach agus neo-bhìnearaidh

22 An Dùbhlachd 2023

Tha stiùireadh ùr bhon riaghaltas ag ràdh nach fheum sgoiltean ann an Sasainn dearbh-aithne gnè sgoilear aithneachadh.

Tha an stiùireadh neo-reachdail cuideachd ag ràdh;

  • gum bu chòir do sgoiltean fios a leigeil do phàrantan ma bhios sgoilear airson na riochdairean pearsanta aca no an ainm atharrachadh aig an sgoil;

  • nach bu chòir sgoilearan eadar 4 agus 11 bliadhna a dh’aois a bhith comasach air na riochdairean pearsanta aca atharrachadh;

  • gum faod sgoiltean iarrtasan bho sgoilearan nas sìne a tha airson na riochdairean pearsanta atharrachadh a dhiùltadh;

  • gum bu chòir do sgoilearan a tha air eadar-ghluasad sòisealta a dhèanamh àiteachan aon-sheòrsach, a leithid taighean-beaga no seòmraichean-èididh, a cho-fhreagaireas ris an gnè laghail aca a chleachdadh. Faodaidh sgoiltean roghainn eile a leithid seòmraichean aon-neach a thabhann do sgoilearan air a bheil mòr-dhragh mu seo.

Chaidh an stiùireadh a dhubh-chàineadh le buidhnean LGDTCEN+.

Thuirt an carthannas Galop gum bi dithis anns gach còignear daoine tar-ghnèitheach is neo-bhìnearaidh a’ fulaing droch-dhìol aig an taigh agus gum faodadh sgoiltean sgoilearan a chur an cunnart le bhith a’ leigeil fios do phàrantan.

Rinn Stonewall coimeas eadar an stiùireadh ùr agus Section 28, reachdas 1988 a chur casg air sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail eile bho bhith “a’ brosnachadh” co-sheòrsachd.

Bidh co-chomhairle air an stiùireadh a’ ruith dhan 12na latha den Mhàrt.

• • •