Postaichean as ùire

Cuairt-litir #35

28 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Patrick Harvie

Tha Poileas Alba air dearbhadh gu bheil iad a’ rannsachadh tachartais anns an deach beachdan homafòbach a dh’èigh air Patrick Harvie rè agallamh beò leis a’ BhBC.

Pròis Mhoireibh

Cuimhnichibh gun tèid Pròis Mhoireibh a’ cumail Disathairne 2na den Lùnastal aig Pàirc nan Granndach ann am Farrais.

Faodar tiocaidean a cheannach an-seo no barrachd fhiosrachaidh mun tachartas fhaighinn air an làrach-lìn Pride in Moray.

A’ Ghearmailt

Tha Caibineat Feadarail na Gearmailte air reachdas a dhèanadh e nas fhasa do luchd tar-ghnèitheach, neo-bhìnearaidh agus eadar-sheòrsach an gnè aca atharrachadh ainmeachadh.

Feumaidh pàrlamaid bhòtadh air fhathast, ach leigeadh an reachdas ùr inbheach a’ chiad ainm agus an gnè aca atharrachadh aig oifis chlàraidh às aonais pàipearachd sam bith a bharrachd.

Bhiodh mion-aoisich nas sìne na 14 comasach air iarrtasan a chur a-steach nam biodh iad air cead fhaighinn bho na pàrantan aca no bho chùirt.

Cuideachd, bhiodh pàrantan chloinne a tha nas òige na 14 comasach air tagraidhean a chur a-steach às an leth.

Thuirt am buidheann-iomairt TGEU (Transgender Europe) gu bheil grunn phuingean san lagh fhathast a tha a’ cur dragh orra is iad air liosta de dh’atharrachaidhean fhoillseachadh air an làrach-lìn aca.

Am measg nam molaidhean aca, tha iad airson:

  • cur às dhan riatanas airson ùine feitheimh 3 mìos as dèidh do thagraichean iarrtasan a chur a-steach;
  • cur às dhan riatanas a bhiodh air cloinne nas sìne na 14 air cead fhaighinn bho na pàrantan aca;
  • cur às dhan riatanas airson ùine feitheimh co-dhiù 1 bhliadhna mus ghabhadh atharrachadh a bharrachd a dhèanamh;
  • agus cur às dhan chlàs a bhiodh a’ leigeil le oifigich iarrtasan bho fhògarraich a dhiùltadh.

A bharrachd air sin, tha an reachdas ag ràdh:

  • nach fhaod fireannaich an gnè aca atharrachadh gus seirbheis san arm a sheachnadh;
  • gum biodh saunathan bhoireannach comasach air tar-bhoireannaich a dhiùltadh;
  • agus gum biodh tar-fhireannaich fhathast air an cunntadh mar bhoireannaich gus cuòtathan cosnaidh boireannaich a choileanadh.

Ionnsaigh ann an Leabanon

Thug am buidheann fada deas Crìosdaidheachd, Jnoud El-Rab (Saighdearan Dhè), ionnsaigh air taisbeanadh draga anns an taigh-seinnse Madame Om ann an sgìre Mar Mikhael de Bheirut Diciadain.

Thathar ag aithris gun deach ionnsaigh a thoirt air grunn phearsachan rè an tachartais a mhair mu uair a thìde mus do ruig na poilis.

Thuirt sealbhadair a’ bhàr do dh’Amnesty International ge-tà nach do chur na Poilis stad air an ionnsaigh agus nach deach na h-ionnsaighearan a chur an grèim.

Geama-bùird toirmisgte ann an Leabanon

Tha Abbas Al-Halabi, Ministear Foghlaim Leabanon, air a’ gheama Snakes and Ladders a thoirmeasg air sgàth ‘s gu bheil e a’ cleachdadh dàthan na brataich pròise.

• • •

Cuairt-litir #34

24 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Patrick Harvie

Tha Co-cheannard Pàrtaidh Uaine na h-Alba, Patrick Harvie, air rabhadh gu bheil gràin co-sheòrsachd a’ dol an àirde an Alba as dèidh dha droch-bheul a fhulang

Bha Harvie, a tha dà-sheòrsach, a’ dèanamh agallamh beò air naidheachdan BBC Scotland nuair a dh’èigh fireannach “deviant” air grunn thursan.

Thuirt neach-labhairt nan Uaineach gun cuireadh iad fios mu na thachair do Phoileas Alba.

Foghlam ion-ghabhalach

Thathar ag aithris gur e Bun-sgoil Bhaile a’ Chaisteil ann an Caisteal Mheilc, Glaschu a’ chiad bun-sgoil san dùthaich gus curraicealam a tha ion-ghabhalach air cuspairean LGDTC+ a chur an-gnìomh.

Dh’fhoillsich Riaghaltas na h-Alba pacaid shònraichte de ghoireasan-teagaisg ann an 2019 gus cuspairean do chloinn de gach aois a dhèanamh nas ion-ghabhalaiche air dearbhan-aithne, cùisean agus eachdraidh LGDTC+.

Georgia

Tha britheamh feadarail ann an Georgia air casg sealach a chur air lagh a dhèanadh e mì-laghail cùram-slàinte daingneachadh gnè a-leithid casgan inbhidheachd a thabhann do mhion-aoisich san stàit.

Uganda

Tha neach-labhairt Poilis ann an Uganda air dearbhadh ris an Associated Free Press (AFP) gu bheil iad air ceathrar neach a chur an grèim fo amharas gun robh iad ri gnìomhachd feise co-sheòrsaich.

Thathar ag aithris gun d’thug neach-fiosrachaidh fios dhan a’ Phoileas gun gnìomhachd feise co-sheòrsach a’ dol ann an salon suathaidh ann am Buikwe Disathairne.

Chaidh co-sheòrsachd a dhèanamh mì-laghail san dùthaich sa Chèitean ‘s dh’fhaodadh binn-bheatha, no fiù ‘s peanas-bàis ann an cuid de chùisean, a chur air neach sam bith a thèid a dhìteadh.

Ioràc

Tha neach-poileataigs neo-eisimeileach air atharrachadh air an lagh a chur air adhart a dhèanadh co-sheòrsachd mì-laghail ann an Ioràc.

Fo mholaidhean Raad Al-Maliki, dh’fhaodadh binn-bheatha, no peanas-bàis a chur air neach sam bith a thèid a dhìteadh airson a bhith ri feise cho-sheòrsach.

A bharrachd air sin, dh’fhaodadh binn-phrìosain 7 bliadhna agus peanas-airgid mòr a chur air neach sam bith a bhrosnaicheas co-sheòrsachd.

• • •

Cuairt-litir #33

21 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

California

Chaidh neach-bùtha fhaighinn marbh aig a’ bhùth aice, Mag Pi, ann an Cedar Glen, California Dihaoine.

Thathar ag aithris gun deach Laura Ann Carleton, 66, a losgadh an dèidh argamaid mu bhratach pròise taobh a-muigh a’ bhùth aice.

Theich an neach-amharais, ach chaidh a mharbhadh leis a’ Phoileas as dèidh dhaibh a lorg le gunna faisg air an làrach.

Lurgan

Tha na Poilis ann an Èirinn a Tuath air ràdh gu bheil iad a’ rannsachadh graffiti a tha air nochdadh ann an Lurgan mar eucoir-gràin.

Thathar ag aithris gu bheil an graffiti, a leughas “No Irish, No Gay”, air a bhith a’ nochdadh ann an diofar àiteachan sa bhaile bho chionn 2021, agus gun deach bratach leis an aon shluagh-ghairm a chrocadh bho dhrochaid faisg air a’ bhaile air am M1 ann an 2018.

Chaidh an graffiti a dhìteadh leis a’ Chomhairliche ionadail Peter Lavery, a sgrìobh air X (Twitter) gur e baile fàilteach in-ghabhalach a th’ ann an Lurgan agus gu bheil e air iarraidh gun tèid an graffiti a ghlanadh cho luath ‘s a ghabhas.

Dèarsaidh

Chaidh binn phrìosain còrr ‘s aon bhliadhna a chur air fireannach as dèidh dha fireannach eile a bhualadh agus a bhagairt le isneach AK-47 agus bèigneid.

Thug Marcin Skalimowski, 41, ionnsaigh air an fhireannach neo-ainmichte 20mh den Mhàrt aig Bàr-fiona Naomh Sheumais ann an St. Helier o chionn ‘s gun robh e dhen bheachd gun robh am fireannach gèidh.

Chaidh Skalimowski a thilgeil a-mach às a’ bhar as dèidh dha am fireannach a bhualadh, ach thill e an dèidh 10 mionaid leis an airm.

Chur am Bàillidh Sir Timothy Le Cocq binn phrìosain bliadhna air o chionn ‘s gun robh arm aige agus binn cho-ruitheach trì mìos airson an ionnsaigh fhèin. Cuideachd fhuair e binn phrìosain trì mìos a bharrachd airson binn roimhe a bhriseadh.

Tàileasg

Tha Caidreachas Tàileasg Shasainn, Caidreachas Tàileasg na Fionnlainn Caidreachas Tàileasg na Gearmailte agus Caidreachas Tàileasg nan Stàitean Aonaichte uile air ràdh nach cuir iad casg air tar-bhoireannaich bho fharpaisean nam ban a dh’aindeoin poileasaidh ùr Caidreachas Eadar-nàiseanta na Tàileisg a tha ag iarraidh air tar-bhoireannaich farpais ann an roinn fhosgailte còmhla ris na fireannaich.

• • •

Cuairt-litir #32

19 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Cùis-lagha aithneachadh gnè

Tha na carthannasan LGDTC+ Stonewall agus Scottish Trans agus an Institiud airson Rannsachadh Bun-reachdail agus Deamocratach air cead fhaighinn fianais sgrìobhte a chur a-steach dhan chùirt a bhios ag èisteachd ris a’ chùis-lagha an-aghaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson Bile Ath-leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba) a bhacadh.

Dùn nan Gall

Tha Tionscadal Oidhreachta LGBTQ+ Dhùn nan nGall air làrach-lìn ùr a chur air bhog gus eachdraidh LGDTC+ na sgìre a shoillseachadh mar phàirt de Seachtain Náisiúnta na Oidhreachta.

Thuirt stiùirichean a’ phròiseact gum bu chòir do neach sam bith aig a bheil sgeulachd no rudeigin eile a dh’fhaodadh a bhith freagarrach airson a chur ris an cruinneachadh aca fios a chur thuca aig donegalllgbtqheritage@gmail.com no air an làrach-lìn aca.

Na Stàitean Aonaichte

Tha suirbhidh ùr a rinn am buidheann-rannsachaidh Community Marketing & Insights an com-pàirteachas leis an Human Rights Campaign air lorg gu bheil faisg air 80 sa cheud de luchd LGDTC+ sna Stàitean Aonaichte a’ faireachdainn neo-shàbhailte an-dràsta.

Thuirt 94 sa cheud de luchd tar-ghnèitheach ‘s neo-bhìnearaidh gu bheil iadsan a’ faireachdainn neo-shàbhailte mar thoradh air sreath de chasgan air cùram-slàinte daingneachadh gnè bho chionn ghoirid.

Thuirt 43% den fheadhainn a ghabh pàirt san suirbhidh gu bheil na casgan seo air droch-bhuaidh a thoirt air an slàinte-inntinn aca.

Thuirt 53% gum biodh iad deònach gluasad gu stàit eile airson cùram-slàinte daingneachadh gnè fhaighinn agus thuirt 45% gum biodh iad fiù ‘s deònach gluasad gu dùthaich eile.

Atlanta

Bhòt bòrd-sgoile ann an an Atlanta, Georgia 4-3 Diardaoin gus neach-teagaisg a chur às a dreuchd as dèidh dhi an leabhar My Shadow is Purple a leughadh ris an oileanaich ìre 5 aice.

Thathar ag aithris gun deach Katie Rinderle a thoirt às an seòmar-teagaisg aice anns a’ Mhàrt as dèidh dhan sgoil gearan fhaighinn bho phàrant oileanaich gun do leugh Rinderle leabhar mu charactar neo-bhìnearaidh.

• • •

Cuairt-litir #31

17 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Lunnainn

Tha Poileas a’ Mhet air dealbhan CCTV de dh’fhireannach a tha iad a’ sireadh an co-cheangail ri ionnsaigh air dithis fhireannach ann an Clapham Oidhche Shathairne a sgaoileadh.

Chaidh na dealbhan a thogail bho CCTV air bòrd bus àireamh 50 ann an Thornton Heath aig 8.30f Disathairne - mu 2 uair air thoiseach air an ionnsaigh.

Bu chòir do neach sam bith aig a bheil fios mun chùis fios a chur dhan Phoileas air 101 ‘s àireamh CAD 7198/13Aug a thoirt seachad.

No faodar fios gun urra a chur gu Crimestoppers air 0800 555 111.

Carragh-chuimhne an Olocoist

Tha Seirbheis Tèarainteachd na Gearmailte a’ rannsachadh mar a chaidh carragh-chuimhne do dhaoine co-sheòrsach a dh’fhulaing geur-leanmhainn nan Nàsach air a mhilleadh Disathairne.

Chaidh an carragh-chuimhne “Denkmal für die im Nationalsozialismus verfogten Homosexuellen” a nochdadh ann an 2008 ann am Pàirc Tiergarten, Berlin.

Am-broinn an carragh-chuimhne tha fosgladh anns a chìthear bhideo de chàraid co-sheòrsach a’ pògadh.

Thathar ag aithris gun deach nì lasrachd a thilgeil air a’ charragh-chuimhne, ach nach do las e. An dèidh sin chaidh postairean le às-earrannan Bìoballach a chur suas air a’ charragh-chuimhne mus do theich am milltear.

Denkmal für die im Nationalsozialismus verfogten Homosexuellen

Tàileasg

Tha Caidreachas Eadar-nàiseanta na Tàileisg air tar-bhoireannaich a thoirmeasg bho fharpaisean nam ban mar thoradh air draghan gum faodadh buannachd mì-chothromach aca.

Dh’ainmich iad cuideachd gum bi aig tar-fhireannaich air duais sam bith a bhuannaich iad mar bhoireannaich a thoirt air ais.

Thèid na riaghailtean ùra a chur an gnìomh 21d den Lùnastal.

Gleann Murrieta, California

Tha sgìre-sgoile ann an taobh siar-dheas Chalifornia air bhòtadh gus innse do phàrantan oileanach ma thigeas iad a-mach mar thar-ghnèitheach no neo-bhìnearaidh aig an sgoil.

Bhòt buill bòrd-sgoile Gleann Murrieta 3-2 airson a’ phoileasaidh ùr a chur an-gnìomh.

• • •

Cuairt-litir #30

15 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Alba. Tha Seirbheis Chùirte na h-Alba air ràdh gun tèid cùis-lagha Riaghaltas na h-Alba an-aghaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu a’ chasg a chur iad air ath-leasachaidhean aithneachadh gnè an Alba a chraoladh beò air loidhne.

Tha dùil ris a’ chiad èisteachd 16mh den Lùnastal ‘s faodar barrachd fhiosrachaidh mun chraoladh a lorg an-seo.

An Rìoghachd Aonaichte. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air taighean-beaga neodrach a-thaobh gnè a thoirmeasg ann an toglaichean neo-chòmhnaidheach ùra.

Fon phoileasaidh ùr a chaidh ainmeachadh Didòmhnaich bi e riantanach taighean-beaga fa leth a thogail do bhoireannaich agus fireannaich gus àiteachan aon-sheòrsach a dhìon.

Lunnainn. Tha Poileas a’ Mhet a’ rannsachadh ionnsaigh homafòbach air dithis fhireannach ann an Clapham Didòmhnaich.

Thathar ag aithris gun robh an dithis taobh a-muigh an taigh-seinnse LGDTC+ fèillmhor, Two Brewers, nuair a dhlùthaich fireannach iad.

Thuirt na Poilis gun d’thug e ionnsaigh orra le sgian mus theich e.

Chaidh an toirt a dh’ospadal mus deach an saorachadh.

Dhearbh na Poilis gu bheil iad dhen bheachd gur e ionnsaigh homafòbach a bh’ ann is iad ag iarraidh air neach sam bith aig a bheil fiosrachadh mun chùis fios a chur thuca air 101 is an àireamh CAD 7198/12Aug a thoirt seachad.

No faodar fios gun urra a chur gu Crimestoppers air 0800 555 111.

Guatamala. Tha Sandra Torres, a tha a’ seasamh a bhith na Ceann-suidhe Ghuatamala, air ràdh gun cùm i casgan air pòsaidhean aon-sheòrsach agus casgaidhean-breith ma shoirbhicheas i san taghadh.

• • •

Cuairt-litir #29

12 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Mhàiri Black

Thuirt BP an SNP, Mhàiri Black, air an àrd-ùrlar aig Iomall Fèis Dhùn Èideann, gu bheil luchd tar-ghnèitheach airidh air a bhith beò le urram agus toileachas agus gum bu chòir dhan phàipearan-naidheachd agus luchd-poilitigs leigeil leotha.

Badmantan

Tha stiùirichean Badmantan Shasainn air tar-bhoireannaich a thoirmeasg bho fharpaisean nam ban.

Dh’ainmich iad cuideachd gun stèidhich iad farpais fhosgailte an àite farpais nam fear agus gun dèan iad ath-sgrùdadh air a’ phoileasaidh gach bliadhna.

Seann-ghaisgich LGDTC+

Tha seann-ghaisgich LGDTC+ air cùis-lagha feadarail a chur air chòis an-aghaidh Riaghaltas nan Stàitean Aonaichte airson leth-breith a dhèanamh orra.

Thathar ag aithris gun deach mu 35,000 seann-ghaisgeach a shaorachadh gun urram eadar 1980 agus 2011 air sgàth ‘s gun robh iad LGDTC+.

Tha luchd-agairt a’ chùis ag iarraidh air Roinn an Dìon na clàraidhean aca atharrachadh gus iomraidhean air an taobhadh feise aca a thoirt às, agus clàradh gun deach an saorachadh le urram.

Obair-lannsa bràigh na bodhaige

Tha luchd-rannsachaidh ag ràdh gu bheil a’ mhòr-chuid de dh’euslaintich nas toilichte as dèidh dhaibh obair-lannsa bràigh na bodhaige (top-surgery) fhaighinn.

Rinn luchd-rannsachadh aig Oilthigh Mhichigan sgrùdadh air 235 neach a tha air obair-lannsa bràigh na bodhaige fhaighinn thar nam 30 bliadhna a dh’fhalbh agus cha d’thuirt neach sam bith gun robh duilichinnean orra.

Malaidhsea

Dh’fhaodadh binn phrìosain 3 bliadhna agus/no peanas-airgid luach 20,000 ringgit (mu £3,400) a chur air neach sam bith a thèid a dhìteadh fon lagh ùr a thoirmisgeas uaireadair Pròis Swatch ann an Malaidhsea.

• • •

Cuairt-litir #28

09 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Dublin Lesbian Line

Tha Dublin Lesbian Line (DLL) air ainmeachadh gum bi iad ag ath-fhosgladh an loidhne-chuideachaidh aca.

Chaidh DLL a stèidheachadh bho thùs ann an 1979, ach bha aca ri dùnadh sìos ri linn COVID-19.

Dh’ainmich iad Dimàirt ge-tà gum bi iad a’ ruith loidhne-chuideachaidh ùr ann an com-pàirteachas leis The Switchboard gus seirbheis shònraichte a thoirt do leasbaich, luchd neo-bhìnearaidh agus tar-bhoireannaich.

Bidh an loidhne-chuideachaidh ùr fosgailte gach oidhche Mhàirt eadar 6:30f agus 9f.

Dòmhnall Trump

Tha Dòmhnall Trump air ràdh gun cuireadh e casg air luchd tar-ghnèitheach san airm a-rithist nan tilleadh e dhan White House ann an 2024.

Florida

Tha an t-ùghdarras foghlaim ann an Siorrachd Orange, Florida, air stiùireadh ùr fhoillseachadh Diluain a dh’iarras air luchd-teagaisg riochdairean agus tiotalan a chleachdadh a co-fhreagaireas ris an gnè bith-eòlasach a chaidh a bhuileachadh orra nuair a rugadh iad.

Tha an stiùireadh cuideachd ag ràdh nach fhaod luchd-teagaisg iomradh a thoirt air oileanach ach leis an ainm laghail aca agus gum bi feum aca air cead sgrìobhte fhaighinn bho phàrantan an oileanaich ma bhios iad airson ainm eile, fiù ‘s far-ainm, a chleachdadh.

A bharrachd air sin, tha an stiùireadh ag ràdh gum feum oileanaich tar-ghnèitheach taighean-beaga agus seòmraichean-locair aon-neach a chleachdadh agus gum tèid am peanasachadh ma chleachdas iad taigh-beag no seòmar-locair eile.

Ohio

Tha britheamh feadarail air riaghladh nach eil còir aig pàrantan ann an Ohio dùbhlan a dhèanamh an-aghaidh poileasaidh sgoile a cheadaicheas oileanaich tar-ghnèitheach taigh-beag a co-fhreagaireas ris an dearbh-aithne gnè aca a chleachdadh.

Rinn phàrantan argamaid leis nach deach coinneamh phoblach a chumail air a’ chùis mus deach am poileasaidh a chur an gnìomh gun deach na còraichean aca mar phàrantan a briseadh.

Riaghal am Britheamh Michael Newman ge-tà nach robh cùis dhligheach aca agus thuirt e nach eil a h-uile cuspair connspaideach feumach air cùis-lagha feadarail.

Uganda

Tha Banca an t-Saoghail air ainmeachadh gun sguir iad maoineachadh a thoirt gu Uganda mar thoradh air laghan a tha an dùthaich air a chur an-gnìomh an-aghaidh na coimhearsnachd LGDTC+ bho chionn ghoirid.

Ioràc

Tha riaghladair meadhanan Ioràic air am facal “co-sheòrsachd” a thoirmeasg ‘s iad air na meadhanan òrdachadh “claonadh feiseil” no sexual deviance a chleachdadh na àite.

Tha am facal “gnè” cuideachd toirmisgte fon stiùireadh ùr aca.

• • •

Cuairt-litir #27

05 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Eabhrac Nuadh

Tha an NYPD air dearbhadh gu bheil iad air neach-amharais a chur an grèim an co-cheangail ri murt O’Shea Sibley Disathairne seo chaidh.

Thathar ag aithris gun do ghèill am fireannach, 17, nach deach ainmeachadh leis a’ Phoilis fhathast, e fhèin Dihaoine.

Ohio

Tha britheamh feadarail air cùis-lagha a bha a’ feuchainn ri poileasaidhean a bheireas dìon do luchd tar-ghnèitheach bho bhurraidheachd às-ghairm a dhiùltadh.

Chur am buidheann Parents Defending Education cùis-lagha air chòis an-aghaidh Sgìre-sgoile Ionadail Olentangy ‘s iad a’ creidsinn gu bheil poileasaidh na sgìre-sgoile ro fharsaing agus e a’ briseadh còraichean saor-labhairt nan sgoilearan.

Tha am poileasaidh a’ toirmeasg burraidheachd air sgàth “cinnidh, datha, tùs-àite, gnè - a’ toirt a-steach taobhadh feise agus dearbh aithne gnè - ciorraim, aoise, creideimh, sinnsridh no fiosrachaidh ginteil”.

Thuirt am Britheamh Algenon Marbley gu bheil am poileasaidh riatanach leis gum bi òigridh thar-ghnèitheach a’ fulang sàrachaidh agus burraidheachd aig ìrean nas àirde na tha oileanaich eile agus gum feuch “còrr air aon às gach còignear a chur làmh nam beathannan fhèin”.

Indiana

Tha Cùirt Ath-thagraidhean nan Stàitean Aonaichte airson an t-Seachdamh Cuairt air seasamh le riaghladh cùirt nas ìsle gu bheil còir aig oileanaich tar-ghnèitheach ann an Indiana air an taigh-beag a co-fhreagras ris an dearbh-aithne gnè aca a chleachdadh.

• • •

Cuairt-litir #26

03 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Madainn Mhath! / Oidhche Mhath!

Tha Tippermuir Books air leabhar-cloinne LGDTC+ fhoillseachadh anns a’ Ghàidhlig agus Albais.

Chaidh an leabhar, “Madainn Mhath! / Oidhche Mhath!”, eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig le Marcas Mac an Tuairneir agus gu Albais le Matthew Mackie.

Anns an sgeulachd “Madainn Mhath!”, tha balach òg agus a chat a’ gabhail spòrs tràth sa mhadainn mus dùisg a mhàthraichean agus ann an “Oidhche Mhath!”, tha nighean òg agus a athraichean a’ feuchainn ris a teadaidh a shàbhalachadh bho chuilean nach eil airson a dhol na chadal.

Iomradh

Tha buidheann-riaghlaidh farpaisean iomradh Bhreatainn air ainmeachadh nach fhaod tar-bhoireannaich farpais ann an roinn nam ban tuilleadh agus gum bi aca ri farpais ann an roinn fhosgailte ùr.

Thèid an riaghailt ùr a chur an gnìomh 11d den t-Sultain.

Eabhrac Nuadh

Tha an NYPD a’ sireadh fireannaich an co-cheangail ri murt O’Shea Sibley Disathairne. Tha e 17 bliadhna a dh’ aois le falt dorcha ‘s bha lèine dhubh agus briogais-ghoirid dhearg air.

Arkansas

Tha britheamh feadarail air casg sealach a chur air lagh a dhèanadh e mì-laghail do leabhar-lannaichean agus reiceadairean-leabhair leabhraichean “cronail” a thoirt do mhion-aoisich.

Tha luchd-taic Achd 372 ag argamaid nach bu chòir cothrom a bhith aig neach sam bith fo aois 18 air leabhraichean mu chuspairean LGDTC+.

Chuir am Britheamh Timothy L. Brooks casg sealach air an lagh as dèidh do bhuidheann de leabhar-lannaichean agus reiceadairean-leabhair cùis-lagha a chuir air chois na aghaidh.

Thuirt am Britheamh Brooks gu bheil earrannan de Achd 372 neo-chunbhalach agus neo-shoilleir agus mar sin nach gabh a chur an gnìomh gus an riaghal a’ chùirt air a’ chùis-lagha.

Kentucky

Tha Cùirt Ath-thagraidhean nan Stàitean Aonaichte airson an t-Siathamh Cuairte air riaghladh gum faod Stàit Kentucky a dhol air adhart le cur an gnìomh lagh a thoirmisgeas cùram-slàinte daingneachadh gnè do luchd òga san stàite.

Tha an lagh cuideachd ag iarraidh air doctairean tòiseachadh air a bhith a’ cur euslaintich òga bhàrr leigheasan a leithid casgan inbhidheachd no brodagan sa bhad.

• • •

Cuairt-litir #25

01 An Lùnastal 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Nuadh Eabhrac

Chaidh fireannach dubh gèidh, 28, a mhurt ann an Nuadh Eabhrac Disathairne.

Thathar ag aithris gun robh O’Shae Sibley taobh a-muigh stèisean-peatrail oidhche Shathairne ‘s esan agus na càirdean aige a’ dannsadh nuair a thòisich argamaid eatarra agus buidheann de dh’fhireannaich eile.

Thilg iad tàthagan homafòbach air mus do shàth fear dhiubh e mun a bhodhaig.

Chaidh a thoirt a dh’ospadal ach cha do mhàir beò e.

Thathar ag aithris gu bheil an NYPD ga rannsachadh mar eucoir gràin.

Montana

Tha britheamh ann am Montana air casg sealach a chur air lagh a chuireas casg air tachartasan drag san stàid.

Chaidh bile HB359 a shoidhnigeadh ‘na lagh le Riaghladair Grey Gianforte 22na den Chèitean, ach riaghail am britheamh Brian Morris Diciadain nach eil am mìneachadh a tha an lagh a’ cur air drag soilleir gu leòr agus mar sin dh’fhaodadh e a bhith air a chleachdadh gus casg a chur air iomadh seòrsa tachartais eile.

Mairidh an casg sealach gu 6mh den Lùnastal, ach tha dùil gun ro-shuidhich am Britheamh Morris èisteachd eile mun a’ chùis.

Mike Pence

Tha Mike Pence, a tha a’ seasamh airson a bhith na Cheann-suidhe nan Stàitean Aonaichte, air ràdh gu bheil e airson luchd tar-ghnèitheach a thoirmeasg bho bhith a’ frithealachadh anns na feachdan armaichte.

Bha luchd tar-ghnèitheach toirmisgte bho seirbheis san airm rè linn Dhòmhnaill Trump ach thog Joe Biden an casg nuair a chaidh e na Cheann-suidhe san Fhaoilleach 2021.

Astràilia

Tha na Poilis ann an Sydney a’ sireadh fireannaich as dèidh dha dithis fhireannach a sàthadh le sgian-choille taobh a-muigh club-oidhche ann an sgìre LGDTC+ a’ bhaile Disathairne.

Chaidh fireannach, 25, a thoirt a dh’ospadal as dèidh dha bhith air a sàthadh iomadh turas, ach thathar ag aithris nach eil e ann an cunnart a bheatha.

Chaidh fireannach eile, 34, an-sàs agus chaidh a leòn mun a ghàirdean clì agus a làmh dheas.

Theich an neach-amharais as dèidh na h-ionnsaighe ‘s tha na Poilis ag iarraidh air neach sam bith aig a bheil fiosrachadh fònadh thuca air an àireamh fòn 1800 333 000.

• • •

Cuairt-litir #24

29 An t-Iuchar 2023

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Blaby

Tha Comhairle-pharaiste Bhlaby air àicheadh a dhèanamh gu bheil pròiseas fastaidh homafòbach aca.

Tha e air tighinn as dèidh dhaibh iarrtasan obrach bho Ande Savage, 56, agus Glynn Smith, 65 a dhiùltadh ‘s an dithis thagraichean a’ creidsinn gur ann mar thoradh air an taobhadh feise aca nach robh iad air am fastadh.

Thug an dithis fhireannach iomradh air an taobhadh feise aca san iarrtasan aca, ‘s thuirt iad gun d’fhulaing iad ceistean borb agus ionnsaigheach mu a dheidhinn rè na h-agallamhan aca.

Michigan

Tha Stàit Michigan air cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh” a thoirmeasg.

Bhòt Seanadh na Stàite 21-15 airson a’ chasg san Ògmhios agus chaidh a shoidhnigeadh ‘na lagh 26 den Iuchar.

Tha an lagh a’ toirmeasg “cleachdadh no leigheas sam bith a chleachdas neach-proifeasanta slàinte-inntinn mar oidhirp air taobhadh feise no dearbh-aithne gnè a th’ aig neach atharrachadh.

A-rèir a’ charthannas LGDTC+, The Trevor Project, bha 15 sa cheud den òigridh LGDTC+ ann am Michigan fo bhagairt “teiripe iompachaidh” an-uiridh [Tùs].

Florida

Chaidh tar-fhireannach beò-leatromach agus an leanabh aige a mharbhadh ann an Winter Haven, Florida 21 den Iuchar.

Tha Oifis an t-Siorraim ann an Siorrachd Polk ag aithris gun do thilg Riley John Groover, 26, a chèile, Camdyn Rider, 21, faisg air an taigh aca, mus do chur e an urchair ann fhèin.

Bha dùil aig Rider ris an leanabh an ath-mhìos.

Ghàna

Tha dùil gun gabh Pàrlamaid Ghàna ri lagh a dhèanadh e mì-laghail a bhith ri feise co-sheòrsach, a bhith tar-ghnèitheach agus iomairt airson còraichean LGDTC+.

Tha a’ phàrlamaid air a bhith ga dheasbad fad dà bhliadhna mar-thà agus tha a’ mhòr-chuid de bhuill-phàrlamaid air an taic a chur ris.

Thuirt buidheann de dh’eòlaichean nan Nàiseanan Aonaichte ann an 2021 gum brosnaich an lagh “teiripe iompachaidh”, obair-lannsa neo-riatanach air clann eadar-sheòrsach agus èigneachadh de leasbaich mar oidhirp gus an dèanamh eile-sheòrsach.

Thuirt Eaglais Anglach Ghàna ann an 2022 gun robh an lagh ro chruaidh.

• • •