Caitligich Albannach air ràdh gu bheil co‑sheòrsachd ag adhbharachadh bàis tràtha

Tha an Eaglais Chaitligeach ann an Alba air ionnsaigh a thoirt air daoine co‑sheòrsach agus leasbaich a‑rithist.

“Tha an t‑uamhas de fhianais ann a tha a’ sealltainn gu bheil càirdeasan aon‑sheòrsach neo‑sheasmhach gu dualach agus gun tèid dùil‑bheatha nan daoine a tha an sàs annta ìsleachadh,” arsa neach‑labhairt an eaglais, Peter Kearney.

Bha Mgr. Kearney a’ toirt iomradh air cùis‑lagha dithis clann a chaidh an uchd‑mhacachadh le càraid co‑sheòrsach as dèidh dhan Ùghdarrasan Dùn Èideann ràdh gun robh na sean‑phàrantan aca ro shean airson a dhèanamh.

Thuir Mgr. Kearney dhan Daily Mail:

“Is e co‑dhùnadh lèir‑sgriosail a tha seo aig a bhios buaidh mhòr air sochair a’ chlann.”

“Tha dleastanas aig buidhnean uchd‑mhacaichidh Caitligeach a bhith coma ma bhios clann air an cur fo chùram càraid pòsta neo càraid co‑sheòrsach; tha seo fada fada ceàrr,” ars an eaglais aig Co‑labhairt nan Easbaigean san Dàmhair.

“Feumaidh poileasaidhean teaghlaichean seasmhach a bhrosnachadh.”

Fàg beachd