Daoine LCDT a’ togail casaid an-aghaidh Riaghaltas Bhachrain

Daoine LCDT a’ togail casaid an-aghaidh Riaghaltas Bhachrain
Dealbh stoca le engin akyurt / Unsplash

Tha daoine LCDT ann am Bachrain a’ togail casaid an-aghaidh riaghaltas an dùthaich as dèidh dhaibh casg a chur air lìn-sòisealta LCDT.

Tha làraichean-lìn sòisealta, a leithid Gaydar, gu math measail a-measg daoine LCDT san dùthaich air sgàth ’s gu bheil iad a’ toirt dòigh sàbhailteach dhan choimhearsnachd LCDT a bhith coinneachadh ri chèile.

Tha mòran a-nis dhen bheachd gum bi iad ann an cunnart air sgàth ’s gum bi aca ri coinneachadh ann am poblach, far a bhios iad ri fhaicinn leis na teaghlaichean aca, na h-ùghdarrasan agus daoine eile a tha an-aghaidh co-sheòrsachd.

Barrachd phostaichean