An Eaglais Chlèireach a’ deasbad aonaidhean aon-sheòrsach

Tha Eaglais Chlèireach nan Stàitean Aonaichte air comataidh ùr stèidheachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air dè an t-àite a bu chòir a bhith aig aonaidhean aon-sheòrsach sa Chrìosdachd agus sa choimhearsnachd san fharsaingeachd.

Thuirt an t-Urr. Bruce Reyes-Chow, Moderàtor an Eaglais, gu bheil an comataidh air a dhèanamh suas le iadhairean, luchd-lagha, aoghairean agus proifeiseantaich an-sàs ann an diofar obraichean diadhaidh.

“Tha fios agam gum bi tòrr deasbad a’ dol air adhart a thaobh na co-dhùnaidhean agam,” thuirt Reyes-Chow air a’ bhlòg aige, “agus air an obair a nì iad.”

Coltach ris na prìomh eaglaisean Pròstanach eile, tha Eaglais Chlèireach nan Stàitean Aonaichte air a bhith sgaraichte mu dheidhinn an àite a th’ aig daoine LCDT anns an eaglais. An-dràsta, tha 173 clèirich a’ bhòtadh air cead a thoirt do daoine co-sheòrsach a bhith nam ministearan. Faodaidh clèirich aonaidhean aon-sheòrsach a bheannachadh fhad ’s nach eil iad a’ toirt inbhe co-ionann ri pòsadh dhaibh.

Aig a’ cheart àm, tha cùirtean stàite air diofar co-dhùnaidhean a dhèanamh a thaobh pòsadh aon-sheòrsach: tha iad laghail ann am Massachusetts agus ann an Connecticut ach tha iad mì-laghail anns a’ mhòr-chuid dhe na stàitean eile.

Thuirt Reyes-Chow gun dèan an comataidh cinnteach “gu bheil sinn a’ tuigsinn na tha sinn ag ràdh nuair a tha sinn a’ deasbad pòsadh ann an suidheachadh diadhaidh neo pòsadh ann an institiud catharra.”

Dh’iarr an General Assembly air Reyes-Chow comataidh stèidheachadh agus poileasaidhean mholadh.

Gu sònraichte, feumaidh an comataidh sùil a thoirt air: eachdraidh nan laghan a’ dèiligeadh ri pòsadh agus aonaidhean catharra; ciamar a tha diadhachd agus pòsadh air leasachadh anns an Traidisean Ath-leasaichte agus anns an Traidisean Chrìosdachd san fharsaingeachd; am buaidh a th’ aig lagan an latha an-diugh air companaich aon-sheòrsach agus an clann aca; agus an àite a th’ aig aonaidhean aon-sheòrsach taobh a-staigh a’ choimhearsnachd Chrìosdachd.

Bidh aig a’ chomataidh ri toraidhean an rannsachaidh fhoillseachadh ann an 2010.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.