Mu ar deidhinn

Bidh An Gèidheal Ùr a’ toirt thugaibh na naidheachdan LGDTCEN+ as ùire.

Chaidh a stèidheachadh (mar Naidheachdan Pinc) ann an 2008 le Crìstean MacMhìcheil nuair a bha e na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig.

‘S e na prìomh-amasan againn a bhith:

  • a’ tabhann seirbheis naidheachd do Ghàidheil LGDTCEN+;
  • a’ brosnachadh cultar, dualchas agus ealain LGDTCEN+ taobh a-staigh coimhearsnachd na Gàidhlig;
  • a’ brosnachadh co-ionnanachd agus iomadachd;
  • a’ lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd LGDTCEN+ Gàidhealach le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor.

Fo-sgriobh

Inbhir RSS. https://angeidhealur.scot/feed

Mastodon. https://abairthusa.scot/@angeidhealur

Instagram. https://www.instagram.com/angeidhealur

Threads. https://www.threads.net/@angeidhealur

Cuir fios

Mastodon. https://abairthusa.scot/@angeidhealur

Instagram. https://www.instagram.com/angeidhealur

Threads. https://www.threads.net/@angeidhealur

Post-d. fios@angeidhealur.scot

Cuir taic

Tha An Gèidheal Ùr an comain nan daoine a tha a’ toirt taic dhan obair againn agus le ur taic-se bidh sinn comasach air barrachd a dhèanamh.

Is urrainn dhuibh ar cuideachadh le bhith:

  • a’ sgaoileadh na sgrìobhas sinn air na meadhan-sòisealta agaibh;
  • a’ ceannach rudeigin snasail bhon a’ bhùth-bhathair againn;
  • air neo a’ toirt tabhartas fa leth no tabhartas cunbhalach a’ cleachdadh PayPal.

Ceud mìle taing airson ur taic!