Mu ar deidhinn

Bidh An Gèidheal Ùr a’ toirt thugaibh na naidheachdan LGDTCEN+ as ùire.

Chaidh a stèidheachadh ann an 2008 mar Naidheachdan Pinc le Crìstean MacMhìcheil nuair a bha e na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig.

‘S e na prìomh-amasan againn a bhith:

  • a’ tabhann seirbheis naidheachd do Ghàidheil LGDTCEM+;
  • a’ brosnachadh cultar, dualchas agus ealain LGDTCEN+ taobh a-staigh coimhearsnachd na Gàidhlig;
  • a’ brosnachadh co-ionnanachd agus iomadachd;
  • a’ lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd LGDTCEN+ Gàidhealach le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor.