Bidh An Gèidheal Ùr a’ toirt thugaibh na naidheachdan LGDTCEN+ as ùire.

Chaidh a stèidheachadh ann an 2008 mar Naidheachdan Pinc le Crìstean MacMhìcheil nuair a bha e na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig.

‘S e na prìomh-amasan againn a bhith:

  • a’ tabhann seirbheis naidheachd do Ghàidheil LGDTCEM+;
  • a’ brosnachadh cultar, dualchas agus ealain LGDTCEN+ taobh a-staigh coimhearsnachd na Gàidhlig;
  • a’ brosnachadh co-ionnanachd agus iomadachd;
  • a’ lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd LGDTCEN+ Gàidhealach le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor.

Làraichean-lìn eile againn

A’ toirt thugaibh am fiosrachadh as ùire mun aimsir

Aimsir.scot

A’ toirt thugaibh am fiosrachadh as ùire mun aimsir.


Criomagan

A' toirt thugaibh na criomagan naidheachd as ùire.


Dè tha dol?

Iùl-lann de thachartasan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig no a' Ghàidhealtachd.