22 daoine air an cur gu bàs anns an Eaman airson casaidean co-cheangailte ri co-sheòrsachd

Tha Amnesty International ag aithris gu bheil dà chùirt anns an Eaman air binn-bhàis a chur air 22 daoine airson casaidean co-cheangailte ri co-sheòrsachd.

San Fhaoilleach chur cùirt ann an Dhamar binn-bhàis air naoinear - seachdnar gu bhith air an cur gu bàs le clachadh agus an dithis eile le ceusadh - agus binnean prìosain eadar 6 mìosan agus 10 bliadhna air 23 daoine a bharrachd airson casaidean co-cheangailte ri co-sheòrsachd agus “gnìomhan mì-mhoralta”.

Cuideachd chur cùirt ann an Ibb binn-bhàis air 13 oileanaich agus binn chuipidh air triùir a bharrachd 1d den Ghearran airson “co-sheòrsachd a sgaoileadh”.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.