Bile na h-Aithne Gnè

Bile na h-Aithne Gnè

Tha Riaghaltas na h-Alba air dearbhadh nach dèan iad tagradh an-aghaidh co-dhùnadh Cùirt an t-Seisein gun robh an casg a chur air reachdas aithne gnè Pàrlamaid na h-Alba laghail.

Thuirt Rùnaire a’ Chaibineit airson Ceartas Sòisealta, Shirley-Anne Somerville, gur e poileasaidh an Riaghaltais a th’ anns an reachdas fhathast, gun do bhòt mòr-chuid de bhuill a’ Phàrlamaid air a shon, agus nach tèid a tharraing air ais.

Tha riaghladh Cùirt an t-Seisein a’ ciallachadh, ge-tà, nach faigh am bile aonta bhon Rìgh agus mar sin cha ghabh a chur an gnìomh.

Thuirt an Leas-phrìomh-mhinistear, Shona Robison, gun coimheadaidh an Riaghaltas a-nise ri cùram is seirbheisean shlàinte do luchd tar-ghnèitheach ath-leasachadh.

Barrachd phostaichean