Àrainn Oilthigh Uladh ann an Catar na /“briseadh‑cridhe/”

Tha cathraiche Comann LGBT aig Oilthigh Uladh air ràdh gur e briseadh‑cridhe a th’ ann gu bheil planaichean aig an oilthigh airson àrainn a fhosgladh ann an Catar na briseadh‑cridhe.

Stèidhich Oilthigh Uladh com‑pàirteachas le City University College ann an 2020 gus raon de chùrsaichean ceuma gnìomhachais a thabhann do dh’oileanaich ann an Doha agus tha dùil a‑nis gum fosgail iad àrainn ann an Lusail an ath‑mhìos.

Thuirt Hannah McCullough ris a’ phrògram Good Morning Ulster air BBC Radio Uladh gu bheil dragh oirre gu bheil an oilthigh “a’ cur prothaid air thoiseach air coimhearsnachd taobh a‑staigh a’ choimhearsnachd aca” agus gun dèan e cron air a cliù eadar‑nàiseanta an oilthighe.

“Mus tàinig mi dhan oilthigh, bha mi a’ strì gu mòr leis an dearbh‑aithne agam fhìn”, ars i.

“B’ ann tron a’ chomann an‑uiridh agus tro thaic an oilthighe a fhuair mi cothrom gabhail ris an dearbh‑aithne agam fhìn.”

“Cha bhi an cothrom sin air na h‑oileanaich ud. ’S e briseadh‑cridhe a th’ ann.”

Tha co‑sheòrsachd mì‑laghail ann an Catar agus faodar a pheanasachadh le binn‑prìosain no fiù ’s binn‑bàis do Mhuslamaich a thèid a dhìteadh fo Lagh Sharia.

Thuirt neach‑labhairt an oilthighe ris a’ BhBC gu bheil “còirichean LGBT+ aig cridhe an dealais a th’ aig Oilthigh Uladh do cho‑ionannachd, iomadachd agus ion‑ghabhalachd, a ghabhas a‑steach lìonra luchd‑obrach LGBT+ gnìomhach a bhios a’ brosnachadh co‑ionannachd dha na h‑uile, ge bith gnè no feisealachd.”

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.