Seanadh nan S.A. air bhòtadh gus pòsadh aon‑sheòrsach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail

Seanadh nan S.A. air bhòtadh gus pòsadh aon‑sheòrsach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail
Dealbh le Nick Karvounis / Unsplash

Tha Seanadh nan Stàitean Aonaichte air bhòtadh gus pòsaidhean aon‑sheòrsach agus ioma‑chinnidheach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail.

Bhòt seanadairean 61 gu 36 airson gabhail ris a’ bhile dhà‑phàrtaidh.

Cuiridh am bile “Respect for Marriage” car dhen lagh feadarail 1996, “Defense of Marriage Act”, a mhìnich pòsadh mar aonadh eadar fear agus bean.

Chaidh pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail anns na Stàitean Aonaichte ann an 2015 nuair a riaghail a’ Phrìomh‑chùirt gun robh am mìneachadh seo neo‑reachdail.

San Ògmhios am bliadhna, chuir a’ Phrìomh‑chùirt car dhen a’ chùis‑lagha 1973, Roe v. Wade, a rinn casg‑breith laghail air feadh nan Stàitean Aonaichte agus bha dragh air a bhith a’ fàs gun cuireadh iad car dhen co‑dhùnadh 2015 cuideachd.

Ma thachras sin, bidh gach stàit fa leth comasach air reachdas pòsaidh a chur an gnìomh agus ged a bhios e riatanach fon bhile seo gun aithnich iad pòsaidhean dligheach bho stàitean eile dh’fhaodadh iad cead pòsaidh a dhiùltadh do chàraidean aon-sheòrsach taobh a-staigh an stàit aca fhèin.

Feumaidh Taigh nan Riochdairean bhòtadh air a’ bhile a‑nis. Ma ghabhas iad rithe, mar a thathar an dùil, thèid i an uair sin gu Ceann‑suidhe Biden airson soidhnigeadh na lagh.

Barrachd phostaichean