Thèid bile ùr a thoirt a-steach do Phàrlamaid na h-Alba feasgar an-diugh a tha ag amas air an Achd Aithneachadh Gnè atharrachadh gus am pròiseas a dhèanamh nas fhasa do phearsachan teisteanas aithneachadh gnè (GRC) fhaighinn.

Is e sin teisteanas a bhios a’ toirt aithne laghail dhan “gnè fhaighte” a th’ aig neach tar-ghnèitheach.

Tha am bile a’ moladh na h-atharrachaidhean na leanas:

• ìsleachadh na h-aoise as lugha bho 18 gu 16;

• lùghdachadh san ùine a dh’fheumas neach tar-ghnèitheach a bhith a’ fuireach san gnè fhaighte aca bho 2 bhliadhna gu 6 mìos;

• agus cur às dhan fheum a th’ aig neach tar-ghnèitheach air breithneachadh meidigeach a thathar a’ dearbhadh gu bheil neo-shàstachd gnè orra.