Riaghailtean nas fhosgailte gan cur an‑gnìomh a‑thaobh toirt seachad fala

Chaidh riaghailtean ùra a chur an gnìomh an‑diugh a tha a’ ciallachadh nach tèid dàil a chur air fireannaich a tha air a bhith ri fèise le fireannach eile anns na 3 mìosan a dh’fhalbh bho bhith a’ toirt seachad fala.

Tha na h‑atharrachaidhean ùra, a tha a’ buntainn ris an Rìoghachd Aonaichte air fad, a’ ciallachadh gun tèid a h‑uile tabhartaiche a mheasadh mar phearsachan air leth seachd mar bhuidhean farsaing.

Fàg beachd