Chaidh Emma Roddick BPA a shuidheachadh mar cho-neach-gairm buidheann thar-phàrtaidh LGDT+ Taigh an Ròid.

Is e ceann-uidhe a’ bhuidhinn cùisean a tha cudromach don choimhearsnachd LGDT+ an Alba a dheasbad agus a bhrosnachadh gus am beathannan a dhèanamh nas fheàrr.

Is i Roddick a’ chiad BPA LGDT+ airson na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

Bidh i ag obair còmhla ris a’ BhPA Tòraidheach Jamie Greene san dreuchd.