Cha tèid bratach a’ bhogha‑fhroise a thaisbeanadh le CNES rè Fèis‑pròise na h‑Innse Gall

Tha Comhairle nan Eilean Siar air dearbhadh nach tèid bratach a’ bhogha‑fhroise a thaisbeanadh taobh a‑muigh nan oifisean aca ann an Steòrnabhagh rè Fèis‑pròise na h‑Innse Gall a bhios a’ dol air adhart sa bhaile a‑màireach.

Sgrìobh a’ chomhairle post‑d ri eagraichean an tachartais air thòiseach air a’ chiad caismeachd aca an‑uiridh anns an tuirt iad gur e poileasaidh a’ chomhairle gun a bhith a’ taisbeanadh diofar brataichean taobh a‑muigh nan oifisean aca air sgàth an àireamh de dh’iarrtasan a bhios iad a’ faighinn agus iad airson a bhith cothromachd dhan a h‑uile duine.

Tha am P&J ag aithris gu bheil a’ chomhairle a‑nis air dearbhadh nach eil am poileasaidh seo air atharrachadh.

A dh’aindeoin an co‑dhùnadh, tha eagraichean an tachartais air moladh a thoirt air a’ chomhairle airson an taic. Thuirt Susan Erbida, Cathraiche Comataidh Fèis‑pròise na h‑Innse Gall:

“Feumaidh mi ràdh, gu bheil a’ chomhairle air a bhith glè thaiceil ‑ ged nach eil brathach a’ bhogha‑fhroise againn fhathast agus chan fhaigh sinn e ach tha sinn ag obair air sin.”

Fàg beachd