Connspaid mu dheidhinn pòsadh aon‑sheòrsach ag adhbharachadh sgaradh ann an Eaglais Easbaigeach na h‑Alba

Tha 87% de bhuill Eaglais Choimhearsnachd Westhill ann an Siorrachd Obair Dheathain air bhòtadh gus briseadh air falbh bho Eaglais Easbaigeach na h‑Alba air sgàth ‘s suidheachadh a’ bhuidheann nàiseanta a‑thaobh pòsadh aon‑sheòrsach.

Thuirt an t‑Urr. Fearghasdan ri The Press & Journal:

“Tha mi gu math duilich gu bheil an ìre seo air tighinn, tha e a’ briseadh mo chidhe.”

“Tha mi air a bhith nam bhall ann an Eaglais Easbaigeach na h‑Alba airson grunn deicheadan agus cha robh mi airson a bhith san suidheachadh seo.”

“Tha e ro thràth a ràdh an dràsta dè a thachras a‑nis.”

“Leanaidh sinn oirnn a bhith nan Anglaich Ortadogsach agus cha bhi sinn a’ cruthachadh buidheann ùr.”

Ann an 2017 bhòt Seanadh na h‑Eaglaise gus cead a thoirt do phòsaidhean aon‑sheòrsach.

Leig an t‑Urr. Fearghasdan a dhreuchd ann an Caibideil a’ Chathair‑eaglais air sgàth ‘s a’ cho‑dhùnadh sin ag ràdh gun do bhòt an sgìre‑easbaig aige an‑aghaidh sagairtean a’ gabhail pàirt ann an pòsaidhean aon‑sheòrsach.

Thàinig a’ chùis gu ceann an‑uiridh nuair a chaidh an t‑Urr. Anna Dyer na h‑Easbaig Obair Dheathain agus Arcaibh.

Sgrìobh an t‑Urr. Fearghasdan litir ri ceannardan na h‑eaglaise anns an do thuirt e:

“Thuirt an Easbaig a bh’ againn aig an àm gu robh e an‑aghaidh chlàr‑ghnothaich ath‑sgrùdachail dhen t‑seòrsa seo, a’ comharrachadh cha e a‑mhàin am beachd pearsanta aige fhèin, ach beachd an sgìre‑easbaig againn.”

“A dh’aindeoin sin, ge‑tà, tha sibh air easbaig a chur an dreuchd nach eil dìreach a’ toirt taic do phòsadh aon‑sheòrsach, ach a tha air pòsaidhean aon‑sheòrsach a stiùireadh.”

Ann an aithris mun naidheachd as ùire thuirt an t‑Urr. Dyre gu bheil i gu math duilich gu bheil Eaglais Choimhearsnachd Westhill airson briseadh air falbh bhon Eaglais Easbaigeach na h‑Alba agus gum bi i ag obair còmhla riutha gus an t‑eadar‑ghluasad a dhèanamh.

Fàg beachd