Comhairliche tar‑ghnèitheach Albannach a’ leigeil às an dreuchd mar thoradh air droch dhìol

Tha an aon comhairliche tar‑ghnèitheach ann an Alba air ainmeachadh gum bidh iad a’ leigeil às chuid dhe na dreuchdan aca mar thoradh air “sreath de dhroch dhìol guineach agus seasmhach” a’ toirt a‑steach bagairtean bàis.

Dh’ainmich Comhairliche Gregor Murray air Facebook gum biodh iad[1] a’ leigeil às na dreuchdan aca mar Neach‑gairm Comataidh Seirbheis Clann agus Teaghlaichean agus mar Neach‑labhairt airson Cothroman Co‑ionannachd ach gum biodh iad fhathast nan Comhairliche airson Dùn Dè.

Ann an litir gu Ceannard na Comhairle, John Alexander, thug Murray iomradh air an droch dhìol a dh’fhuiling iad thairis air na mìosan a dh’fhalbh agus thuirt iad gur e seo an co‑dhùnadh as fheàrr airson an slàinte‑inntinn a tha air tuiteam fon ìre far am bu chòir dha bhith.

Chaidh Comhairliche Murray a chàineadh airson cànan a chleachd iad ann am brathan air‑loidhne le buidhnean boireannaich.

An‑uiridh, thug iad iomradh air a’ bhuidheann Women 50:50 mar “absolute roasters”, a ‘cosnadh càineadh bhon bhallrachd le Ceannard Pàrtaidh Làbarach na h‑Alba, Kezia Dugdale, nam measg.

San Iuchar thug iad iomradh air buidheann‑gnìomha leasbach mar “utter ****s” an dèidh dhaibh caismeachd‑pròise ann an Lunnainn a ghlasadh.

Dhearbh Comhairliche Alexander gu bheil e air gabhail ri co‑dhùnadh Comhairliche Gregor:

“Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil e ceart gu bheil iad air leisgeul a dhèanamh.”

“Tha e follaiseach gun do thuit cànan agus giùlan Comhairliche Murray fada fo na h‑ìrean a bhiodh mi fhèin agus am poball an dùil bho bhall taghte agus ’s e mearachd a bh’ ann. Cha bhi mi a’ dìon giùlain no cànan mar sin. ”

A dh’aindeoin sin thuirt Mgr Alexander gun robh Murray aon dhe na comhairlichean as dìcheallaiche agus gu bheil iad air tòrr a dhèanamh gus beathannan muinntir Dhùn Dè a leasachadh.

Ann an co‑dhùnadh thuirt e:

“Aig an àm seo, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil e cudromach gu bheil Gregor a’ toirt ùine a bhith a’ beachdachadh air na tha air tachairt bho chionn ghoirid, a bhith a’ dèanamh fòcas air an slàinte, agus gu bheil iad a’ faighinn taic tron ùine seo.”

Tùsan


Nòta 1: Tha Gregor neo‑bhìnearaidh agus ’s fheàrr leotha an riochdair iad a chleachdadh.

Fàg beachd