Seo agaibh ceangal gu deasbad gu math inntinneach le Anna NicNeacail () agus Michael Bauer () mu bhriathrachas LCDTE agus gu h-àraid riochdairean freagarrach do dhaoine neo-bhìnearaidh:

https://transponderings.blog/2018/03/09/de-na-riochdairean-a-th-ort/