Riaghaltas na h‑Èireann air leisgeul a thoirt do dhaoine co‑sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil

Tha Riaghaltas na h‑Èireann air leisgeul foirmeil a thoirt do dhaoine co‑sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil.

Ann an aithris dha Dáil Éireann thuirt Prìomhaire Leo Varadkar, a tha co‑sheòrsach:

“An‑diugh ’s e na gaisgich neo‑ainmichte a tha mi airson moladh gu làidir, na mìltean de dhaoine neo‑ainmichte a chaidh a dhìteadh leis ar sinnsearan.”

“Chan urrainn dhuinn an ana‑cheartas a chaidh a dhèanamh orra a cheartachadh, [ach] ‘s urrainn dhuinn a ràdh gu bheil sinn mar comann air ionnsachadh bhon fhulangas aca. Tha na sgeulachdan aca air cuideachadh le bhith gar dèanamh nas fheàrr; tha iad air ar dèanamh nas ceadaiche, nas tuigsiche agus nas daonndaiche.”

Thuirt Charlie Flanagan, Ministear a’ Cheartais agus na Co‑ionnannachd dha Seanadh na h‑Éireann:

“Tha mi a’ toirt leisgeul gu duine sam bith a dh’fhairich an dochann agus an aonaranachd a chruthaich na laghan sin, agus gu h‑àraid dhaibhsan a chaidh a dhìteadh le laghan mar sin.”

“Cha ghabh dad sam bith a ràdh an seo an‑diugh a dh’atharraicheas am fulangas agus an leth‑bhreith a dh’fhuiling a’ choimhearsnachd co‑sheòrsach sna bliadhnaichean ro dhì‑eucoireachadh.”

Tha an leisgeul a’ tighinn air thoiseach air cuirm a chomharraicheas 25 bliadhna bhon a chaidh co‑sheòrsachd a dhì‑eucoireachadh. Thèid an cuirm a chumail ann an Caisteal Bhaile Átha Cliath an ath‑sheachdain agus thathar an dùil gum bi còrr is 700 duine an làthair.

Fàg beachd