A’ Chiad Fèis‑pròise Tar‑ghnèitheach ann an Alba

Thèid a’ chiad Fèis Pròise Tar‑ghnèitheach ann an Alba a chumail Disaithairne 31 Màrt 2018 eadar 12‑5f.

An tòiseach bidh caismeachd sìos a’ Mhìle Rìoghail gu Pàrlamaid na h‑Alba far am bi luchd‑labhairt a’ toirt òraid.

As dèidh sin coinnichidh luchd‑frithealaidh aig Ionad Co‑labhairt Iain Mac an t‑Saoir far am bi diofar bùthan‑obrach, mic‑fosgailte agus cabadaich gu leòr ann.

Bidh fàilte chridheil air daoine tar‑ghnèithich agus na càirdean aca. Ma tha sibh airson dol cuiribh fios gu TransPride Scotland le bhith a’ clàradh an seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/trans‑pride‑scotland‑tickets‑43137513464

Airson barrachd fhiosrachaidh thoiribh sùil air na làraichean‑lìn seo:‑

Làrach‑lìn: www.transpridescotland.org

Bùthan‑obrach: https://www.transpridescotland.org/workshop‑schedule

Twitter: https://twitter.com/TransPrideScot

Facebook: https://www.facebook.com/transpridescotland/

Fàg beachd