A’ Chiad Fèis-pròise Pheairt

Thèid a’ chiad Fèis-pròise a chumail ann an Siorrachd Pheairt Disathairne 11 Lùnastal 2018.

Chaidh a chur an cèill gu bi am buidheann-eagrachaidh ag obair ann an compàirteachas le Comhairle Pheairt & Cheann Rois gus tachartas eadar-mheasgte a chumail a’ bhios a’ toirt misneachadh dhan choimhearsnachd LGBT a tha a’ fuireach san sgìre.

Tha am buidheann-eagrachaidh ag obair gu dlùth ri buidheann-eagrachaidh a’ chiad Fèis-pròise Fhìobha ann an 2017 air sgàth ’s rannsachadh a tha a’ sealltainn gun do chuir an fhèis acasan còrr ’s £150,00 ri eaconamaidh na sgìre agus gun robh còrr ’s 3000 neach an làthair.

Tha an naidheachd seo a’ ciallachadh gu tèid 11 Fèisean-pròise a chumail air feadh Alba am-bliadha. Nam measg tha Obair Dheathainn, Dùn Dè, Glaschu, Dùn Èideann agus fiù ’s Eilean Bhòid.

Ma tha sibh airson cuideachadh aig an fhèis leigibh fios dhan bhuidheann-eagrachaidh air Facebook no post-d: info@perthshirepride.com

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.