Co‑labhairt “An Equal Future?” a’ beachdachadh air na dhìth airson Alba a dhèanamh na dùthaich nas in‑ghabhalaiche

Tha Òigridh LGDT na h‑Alba agus Clann ann an Alba gu bhith a’ cumail co‑labhairt gus beachdachadh air na dhìth airson Alba a dhèanamh na dùthaich nas in‑ghabhalaiche.

Thèid an co‑labhairt “An Equal Future?” a chumail 1 An Gearran 2018 mar phàirt den mhìos air eachdraidh LGBT agus mar phàirt de Bliadhna na h‑Òigridh 2018.

’S e amas na co‑labhairt a bhith a’ leasachadh agus a’ neartachadh na sgilean agus an tuigse aig luchd‑proifeiseanta a bhith a’ cruthachadh àrainneachdan a bhios sàbhailte, taiceil agus in‑ghabhalach ris an òigridh LGBT.

Bidh iomadh taisbeanaidhean, deasbadan agus bùthan‑obrach ann a’ toirt a‑steach na cuspairean na leanas:

  • Life in Scotland for LGBT Young People – 2018 Research
  • Experiences of LGBT young people
  • Gender identity in early and primary years
  • LGBT and mental health
  • Addressing homophobic, biphobic and transphobic bullying
  • Inclusive play, activity and sport for LGBT children and young people

Tha am prògram slàn ri leughadh an seo.

Airson barrachd fhiosrachaidh tadhalaibh air an làrach‑lìn aig Clann ann an Alba no cuiribh post‑d thuca.

Tùsan

Òigridh LGDT na h‑Alba

AN EQUAL FUTURE? SCOTLAND’S NEXT STEPS FOR INCLUDING LGBT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Twitter: @LGBTYS

Clann ann an Alba

An equal future? Scotland’s next steps for including LGBT children and young people

Twitter: @CiSweb

Fàg beachd