Ceann-suidhe an Eaglais Mhormonach air bàsachadh

Ceann-suidhe an Eaglais Mhormonach air bàsachadh

Tha Ceann-suidhe ùr gu bhith aig an Eaglais Mhormonach (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) as dèidh gun do bhàsaich Thomas S. Monson Dimàirt ann an Salt Lake City. Bha e ceithir fichead sa deich bliadhna a dh’aois.

Bha Monson na Cheann-suidhe an eaglais fad 54 bliadhna agus thairis air na bliadhnaichean sin tha seallaidhean gu math traidiseanta air a bhith aige.

Cha robh buill co-sheòrsach ceadaichte san eaglais nan robh iad fosgailte mun gnèitheachd aca agus cha robh pòsadh aon-sheòrsach ceadaichte. A bharrachd air seo cha robh e ceadaichte airson boireannaich a bhith nan sagartan.

Thathar an dùil gun tèid Russell M. Nelson ainmeachadh na cheannard an eaglais agus gum bi e a’ cumail ris na h-aon sheallaidhean a bh’ aig Monson, gu h-àraid a thaobh daoine LGDT+.

Ann an 2016 thuirt Nelson gur e toil Dhé a tha anns na poileasaidhean a th’ aig an eaglais.

Nam broinn, tha na poileasaidhean seo ag ràdh gur e naomh-thrèigich a tha ann an daoine co-sheòrsach phòsta agus nach eil clann de phàrantan co-sheòrsach ceadaichte san eaglais gun a bhith a’ diùltadh na pàrantan aca.

Barrachd phostaichean