Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean aon‑sheòrsach

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h‑Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a thaobh pòsadh càraidean aon‑sheòrsach.

Thuirt Càirdineal Keith O’Brien: “Tha e soilleir ma bhios e ciallach gus bhòt a chumail a thaobh neo‑eisimeileachd, bidh e deatamach gun tèid bhòt a chumail a thaobh pòsadh gus an tig an dùthaich ri co‑dhùnadh mun a’ chùis seo. Thoir e cothrom do dhaoine aig a bheil beachd air a chùis seo a bhith a’ cur earbsa ann am muinntir na h‑Alba gus co‑dhùnadh a dhèanamh.”

Tha an Eaglais Chaitligeach air ràdh gun cosgaidh iad £100,000 a bharrachd air an iomairt an‑aghaidh pòsadh càraidean co‑sheòrsach. Tha seo a bharrachd air an £50,000 a tha iad air a chosg gu ruige seo.

A‑rèir cunntas‑bheachd a rinn Stonewall Scotland o chionn goirid bidh 2/3 de dhaoine ann an Alba toilichte gu leòr airson càraidean aon‑sheòrsach a phòsadh.

Tha Riaghaltas na h‑Alba air a bhith a’ dèanamh deasbad mun a’ chùis o chionn ghoirid agus tha dùil ri co‑dhùnadh ro deireadh na mìos.

Fàg beachd