Proposition 8 a’ caill taic ann an California

Proposition 8 a’ caill taic ann an California

Tha cunntas-bheachd ùr a’ sealltainn gu bheil Proposition 8 a’ caill taic ann an California.

Bha briathrachas an tagraidh air a dheasachadh san t-Iuchar

Mus deach a dheasachadh thuirt an tagradh gun tèid Bun-reachd Chalifornia atharrachadh gus nach biodh ach pòsaidhean eadar fireannach agus boireannach dligheach no aithnichte ann an California ach tha e ag ràdh a-nis gum tèid Bun-reachd Chalifornia atharrachadh gus cur às dhan còir aig càraidean aon-sheòrsach a phòsadh.

Mus deach a dheasachadh bhòt 42% de dhaoine ann an cunntas-bheachd gum biodh iad a’ bhòtadh airson Proposition 8 agus bhòt 51% na aghaidh.

Ach tha an cunntas-bheachd ùr a’ sealltainn gun do bhòt 38% air a shon agus 55% na aghaidh.

Thèid Proposition 8 air beulaibh luchd-bhòtaidh ann an California an ath-mhìos.

Barrachd phostaichean