Caismeachd‑pròise Bhirmingham air a chur dheth

Cha tèid caismeachd‑pròise Bhirmingham air adhart am‑bliadhna air sgàth ’s trioblaidean ionmhais.

An àite a’ chaismeachd bidh Fèis‑pròise 2008 a’ fosgladh le taisbeanadh de bhuidhnean coimhearsnachd.

Thuirt luchd‑eagrachaidh gun tèid faireachdainn a’ chaismeachd a ghlèidheadh le dannsairean agus cluicheadairean.

Thèid an tachartas a chumail 24mh – 25mh den Chèitean ann am Birmingham.

Fàg beachd