Ath-leasachaidhean a’ toirt co-ionannachd do dhaoine LCDT ann an Astràilia

Ath-leasachaidhean a’ toirt co-ionannachd do dhaoine LCDT ann an Astràilia
Dealbh stoca le engin akyurt / Unsplash

Tha Riaghaltas na h-Astràilia air còrr ’s 100 ath-leasachaidhean a dhèanamh gus còirichean co-ionann a thoirt do dhaoine LCDT.

Tha buidheann LCDT air fàilte a chur air na leasachaidhean seo ach tha iad cuideachd gan càineadh air sgàth ’s nach eil iad a’ dèanamh pòsaidhean aon-sheòrsach laghail.

Thèid na h-ath-leasachaidhean a chur an gnìomh an ath-mhìos agus bidh iad a’ toirt co-ionannachd do dhaoine LCDT a thaobh cìsean, peinnsein, agus sochairean.

“Bidh na leasachaidhean seo a’ toirt co-ionannachd do dhaoine co-sheòrsach ann an sreath de chuspairean a leithid peinnsein, cìsean, tèarainteachd shòisealta, dìoladh an luchd-obrach, agus òrduighean-cungaidh,” ara Àrd-neach-tagraidh Robert McClelland.

“Bidh iad a’ dèanamh diofar mhòr do Astràilianaich a tha air a bhith a’ fulang leth-bhreith air feadh a’ Cho-fhlaitheas.”

Thuirt am buidheann LCDT Australian Marriage Equality (AME):

“Tha an Riaghaltas a’ dèanamh an rud ceart le bhith a’ dèanamh fòcas air co-ionannachd ionmhais a-mhàin.”

A bharrachd air seo thuirt iad:

“Le bhith ag ath-leasachadh còrr ’s 100 achdan, tha an Riaghaltas a’ toirt rathad iomadh-fhillte airson co-ionannachd a thoirt seachad nuair nach e ach atharrachadh dhen Achd Phòsaidh a tha dhìth.”

Barrachd phostaichean