Coimhearsnachd LCDTE an dùil ri leth-bhreith anns a h-uile àite

Coimhearsnachd LCDTE an dùil ri leth-bhreith anns a h-uile àite

Chaidh sgrùdadh ùr fhoillseachadh le Stonewall a tha a’ sealltainn gu bheil an coimhearsnachd LCDTE an còmhnaidh an dùil ri leth-bhreith anns a h-uile àite.

Bha còrr ’s 1,600 daoine LCDTE a’ gabhail pàirt anns a’ chiad sgrùdadh LCDTE air an làrach-lìn YouGov eadar 6mh-10mh An Dùbhlachd 2007.

Air ainmeachadh Serves You Right bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach cuspairean a leithid obair, poilitigs, taigheadas, slàinte, foghlam, am poileas, an t-siostam ceartais agus craoladh.

Thuirt aonar anns gach còignear gun dh’fhulaing iad burraidheachd anns an t-ionad-obrach air sgàth ’s an gnèitheachd aca. Thuirt 65% gun robh iad ga fhulaing anns an sgoil agus thuirt 82% nach robh iad comasach air tighinn a-mach anns an sgoil.

Bha 89% dhen bheachd gun tèid bacadh a chur orra nan robh iad airson a ghabhail anns na Tòraidhean, 61% airson na Làbaraich agus 47% airson na Libearalaich. Thuirt 99% seo mu dheidhinn a’ BhNP agus thuirt 82% gun robh iad dhen bheachd gun tèid bacadh a chur orra nan robh iad airson a ghabhail anns an SNP.

Bha aonar anns gach còignear a’ smaointinn gum biodh e nas doirbhe dhaibh taigh fhaighinn gu h-àraidh airson leasbaich.

Thuirt neach-labhairt airson Stonewall, Ben Summerskill, gu bheil an sgrùdadh seo a’ cur nar cuimhne gu bheil a’ choimhearsnachd LCDTE fhathast an dùil ri leth-bhreith anns an t-aonamh linn air fhichead.

Barrachd phostaichean