Buidheann co‑ionannachd gu bhith a’ dèanamh prìomhachas air cùisean‑lagha a‑thaobh gnèitheachd

Chaidh sgeama stèidheachadh le Coimisean nan Còirichean Daonna agus Co‑ionannachd (EHRC) a bhios a’ dèanamh prìomhachas air cùisean‑lagha a‑thaobh gnèitheachd.

Mar buidheann poblach, tha dleastanas aig an EHRC a bhith a’ freagairt cùisean gnè, cinnidh agus ciorraim. Thèid an sgeama seo a leasachadh eadar 2008 agus 2009 a bhith a’ toirt a‑steach cùisean aois, gnèitheachd, creideamh agus còirichean daonna.

Tha dleastanas aig a h‑uile buidheann poblach air sgeama co‑ionannachd a dhèanamh ach tha am buidheann Stonewall ag ràdh gum bu chòir do dleastanas a bhith aca air co‑ionannachd LGDT a bhrosnachadh cuideachd.

Fàg beachd