Iomairt Albannach ag amas air stad a chur air deugaire co-sheòrsach fuadach a-mach

Iomairt Albannach ag amas air stad a chur air deugaire co-sheòrsach fuadach a-mach

Chaidh iomairt a stèidheachadh gus deugaire co-sheòrsach, a tha gu bhith a’ fuadach a-mach às an Rìoghachd Aonaichte, a shàbhaladh.

Tha JoJo Jako Yakob, 19, gu bhith a’ fuadach a-mach às an Rìoghachd Aonaichte air ais gu Siria, ach tha e ag ràdh gun tèid a chur gu bàs ma thilleas e air ais dhan dùthaich.

Tha Yakob air a bhith fo chasaid o chionn 12 mhìos ann am Polmont Young Offenders, An Eaglais Bhreac air sgàth ’s gun robh e a’ cleachdadh cead-siubhail brèige fhad ’s a bha e a’ sireadh tèarmann poileataigeach.

A-nis tha an Save JoJo Campaign air a bhith a’ stèidheachadh le buidhnean gnìomhaiche LCDTE agus luchd-tagraidh còirichean daonna bho air feadh Alba leis an amas gum biodh Jakob comasach air fuireach ann an Alba.

Thuirt Rob McDowall, neach labhairt dhen bhuidheann Equal Rights Now:

“Tha an siostam in-imrich againn a’ fàilligeadh na daoine ann an èis agus a’ seachnadh na daoine a tha ann an droch chunnart.”

“Tha dleastanas againn a bhith a’ toirt cùram ris na daoine a’ tighinn dhan Rìoghachd Aonaichte , tha dleastanas againn a bhith a’ sgrùdadh na tha dhìth orra agus a bhith gan làimhseachadh le spèis agus urram agus an rud as cudromaiche a bhith a’ dèanamh cinnteach nach bi sinn gan fuadach a-mach ri dùthchannan far am biodh iad a’ cur ann an cràdh neo a’ cur gu bàs.

Tha luchd-iomairt ag iarraidh daoine a chur litir ris na Buill Pàrlamaid aca neo gu Jacqul Smith, Rùnaire na Dùthcha, gus ath-sgrùdadh a dhèanamh air cùis-lagha Mgr Yakob.

Bidh luchd-iomairt cuideachd a’ coiteachadh a’ Phàrlamaid ann an Dùn Èideann, an Ambasaid Siridheach ann an Lunnainn agus a’ chùirt far am bi Yakob ag ionnsachadh dè bhios a’ tachairt ris 7mh den Chèitean.

Ma tha sibh airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn, tadhalaibh air http://www.savejojo.net/.

Barrachd phostaichean