Easbaig a tha ri gràin‑co‑sheòrsachd neo‑criosdaidheachd a rèir BPA

Tha George Foulkes, Ball Pàrlamaid na h‑Alba, air ràdh gu bheil e ag aontachadh le aithris a’ bhuidheann co‑ionannachd Stonewall anns an tuirt iad gu bheil Easbaig Joseph Devine neo‑criosdaidheachd.

Thuirt Mgr Foulkes, a tha na bhall anns a’ Phartaidh Làbaralach, gu bheil na beachdan aig Easbaig Devine “mì‑fhortanach, seann‑fhasanta agus neo‑criosdaidheachd.”

Chaidh Devine a chàineadh na bu tràithe le Ben Summerskill, Àrd‑oifigeir Stonewall, thuirt e:

“Leig e ris gu bheil e neo‑criosdaidheachd agus tha na beachdan aige tàmailteach ris a h‑uile duine a thàrr às an Holocaust.”

Lean e ag ràdh gu bheil na beachdan aig Devine goirt ri co‑ghnèithich agus gu bheil Caitligich tuigseach gu tùr an‑aghaidh claon‑bhreith a’ toirt a‑steach gràin‑chinnidh, gràin‑treubhail agus gràin‑co‑sheòrsachd.

Fàg beachd