Ceanglaichean

Loidhnichean-teasairginn

  • 999 • Seirbheisean Èiginn (Suidheachaidhean-èiginn)
  • 101 • Police Alba (Mura h-eil e èiginneach)
  • 111 • NHS 24 (Mura h-eil e èiginneach)

Loidhnichean-cuideachaidh

Ma tha thu airson bruidhinn ri cuideigin mu cheist no duilgheadas a th’ agad, mholamaid gun cur thu fios gu aon de na seirbheisean na leanas:-

Childline

Bidh ChildLine a’ toirt comhairle do chlann agus daoine òga fo aois 19 san Rìoghachd Aonaichte.

Comhairliche air loidhne: Faodaidh sibh bruidhinn gu dìomhair le comhairliche air loidhne an-seo.

Fòn: 0800 1111

LGBT Health & Wellbeing

(Tuairisgeul an seo)

Post-d: admin@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0131 523 1100

LGBT Helpline

(Tuairisgeul an seo)

Post-d: helpline@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0300 123 2523 (Dim/Dic 12f gu 9f)

LGBT Switchboard

(Tuairisgeul an seo)

Post-d: chris@switchboard.lgbt

Fòn: 0300 330 0630

LGBT Youth Scotland

(Tuairisgeul an seo)

Fòn: 0131 555 3940 / 0141 552 7425

Samh

(Tuairisgeul an seo)

Fòn: 0141 530 1000

Scottish Transgender Alliance

(Tuairisgeul an seo)

Fòn: 0131 467 6039

Stonewall Scotland

Bidh Stonewall Scotland ag iomairt airson còirichean LCDT+ air feadh na h-Alba. Cuideachd tha oifisean roinneil aca ann an Lunainn (Stonewall) agus Caerdydd (Stonewall Cymru) a bhios ag iomairt anns an Rìoghachd Aonaichte agus a’ Chuimrigh.

Post-d: info@stonewallscotland.org.uk

Fòn: 0131 474 8019

Ceanglaichean eile

Gu h-ìosal tha liosta de cheanglaichean eile a dh’fhaodadh a bhith feumail no inntinneach dhuibh. Leigibh fios thugainn air Twitter ma tha sibh airson gun cuir sinn ceangal ris an liosta.

Blogaichean

Boireannaich

Buidhnean Iomairt

Buidhnean Ionadail

Buidhnean Òigridh

Buidhnean Sòisealta

Comhairle

Creideamh

Cùltar & Ealain

Gàidhlig

Iùl-lannan

Naidheachdan & Irisean

Neo-bhìnearaidh

Pàrantan

Slàinte

Tar-ghnèitheach