Cuairt-litir #58

Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTCEN+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

Casgan inbhidheachd

Tha NHS Mòr-roinn Ghlaschu is Cluaidh air casg eadar-amail a chur air a bhith a’ toirt seachad casgan inbhidheachd do mhion-aoisich an Alba.

Chaidh ainmeachadh Diardaoin le clionaig an Sandyford, an aon ospadal an Alba a bhios a’ toirt seachad cùram slàinte gnè do dhaoine òga, nach fhaigheadh euslaintich ùra casgan inbhidheachd gus am bi iad 18 bliadhna ach dhearbh iad nach toir an casg buaidh air euslaintich òga a tha air am faighinn mar-thà.

Tha seo a’ tighinn às dèidh àth-sgrùdaidh air seirbheisean gnè chloinne ann an Sasainn agus sa Chuimrigh a mhòl gun a bhith an toirt seachad do dh’euslaintich nas òige na 18 bliadhna.

Pàrtaidh Uaine na h-Alba

Bidh buill Pàrtaidh Uaine na h-Alba a’ bhòtadh air am bu chòir dhaibh Aonta Thaigh Bhòid agus le sin Riaghaltas na h-Alba fhàgail.

Tha seo a’ tighinn às dèidh do Riaghaltas na h-Alba ainmeachadh Diardaoin gu bheil iad a’ leigeil bhuapa na targaid aca gus lùghdachadh an trì chairteil a thoirt air gasaichean millteach ron bhliadhna 2030.

A bharrachd air sin, bha am buidheann Rainbow Greens air ath-chuinge a thòiseachadh iarraidh air a’ phàrtaidh bhòt a chumail air an aonta às dèidh do chlionaig an Sandyford casg eadar-amail a chur air a bhith a’ toirt seachad casgan inbhidheachd do dh’euslaintich ùra nas òige na 18 bliadhna.

Chaidh ainmeachadh oidhche hAoine gun tèid am bhòt a’ chumail aig coinneamh a’ phàrtaidh anns na seachdainean a tha romhainn.

Eucoir gràin

Bhòt Buill Pàrlamaid na h-Alba Diciadain an-aghaidh gluasad bho Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba gus cur às dhan achd ùr air eucoir ghràin.

Trans Report 2024

Lorg suirbhidh de 1,200 daoine LGDTC+ òga an Alba (iadsan eadar 13 & 25 bliadhna a dh’aois) gu bheil an ìre de shonas nam measg air a dhol an lughad thairis air an deich bliadhna mu dheireadh.

Chaidh na figearan fhoillseachadh le LGBT Youth Scotland na bu tràithe air an t-seachdain-sa mar phàirt de dh’ath-sgrùdadh air beathannan dhaoine tar-ghnèitheach òga an Alba.

Thuirt 37% de dhaoine LGDTC+ òga a dh’fhreagair an t-suirbhidh ann an 2022 gu robh iad a’ faireachdainn “Toilichte” no “Glè thoilichte” an coimeas ri 66% ann an 2012.

Tha na figearan a’ sealltainn ìsleachadh barrachd is 50% am-measg daoine tar-ghnèitheach òga o 59% ann an 2012 gu 28% ann an 2022.

Lorg an t-suirbhidh cuideachd nach eil ach 31% de dhaoine tar-ghnèitheach òga a’ faireachdainn sàbhailte anns a’ bhaile-dachaigh aca.

Lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach

Tha Lucy Frazer, Rùnaire na Stàite airson Cultar, na Meadhanan agus Spòrs, air iarraidh air buidhnean riaghlaidh spòrs casg a chur air lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach bho fharpaisean nam ban.

Mhol Frazer gum bu chòir do lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach farpais ann an raointean “fosgailte” gus nach bi “buannachd neo-chothromach” aig neach sam bith.

Tha buidhnean riaghlaidh a-leithid World Rugby, an RFU, an SRU, an WRU, World Aquatics, agus British Cycling uile air casgan a chur an gnìomh mar-thà ged nach eil fianais shoilleir ann gu bheil làmh an uachdair aig lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach air lùth-chleasaichean cìos-ghnèitheach.

An t-Suain

Ghabh Pàrlamaid na Suaine ri ghluasad Diciadain a nithear e laghail do dhaoine eadar 16 agus 18 bliadhna a dh’aois an gnè laghail atharrachadh.

Bidh aig an tagraiche cead fhaighinn bho phàrant, neach-glèidhidh, dhotair agus Bòrd Nàiseanta na Slàinte ach cuiridh às an lagh ùr an riatanas airson fianais-leigheis gu bheil neo-shàstachd gnè orra.

Bhòt 234 buill-phàrlamaid airson a’ ghluasad, 94 buill-phàrlamaid na aghaidh agus cha do bhòt 21.

West Virginia

Riaghail cùirt ann an West Virginia Dimàirt gu bheil an casg a chur an stàit air lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach bho fharpaisean nam ban a’ dèanamh leth-bhreith air tar-chaileag 13 bliadhna a dh’aois.

Chaidh an casg a chur an gnìomh ann an 2021, ach chur an t-oileanach tar-ghnèitheach, Becky Pepper-Jackson ath-thagradh a-steach an aghaidh às dèidh dha bhith air a casg bho bhith a’ gabhail ann an sgioba ruith a’ bhlàir aig an sgoil aice.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.