Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gus bacadh a chur air Bile Ath-leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba)

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air dearbhadh gun cur iad bacadh air Bile Ath-leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba).

Bhòt Pàrlamaid na h-Alba san Dùbhlachd gus am bile a dhèanamh na lagh ach tha Westminster ag ràdh gun cleachd iad Achd na h-Alba Earrann 35 gus stad air a’ bhile bho bhith a’ faighinn Aonta Rìoghail.

Cha deach Earrann 35 a chleachdadh a-riamh roimhe ach tha Rùnaire Stàite na h-Alba, Alasdair Jack, air ràdh ann am brath-naidheachd gun toir am bile buaidh mhòr air cùisean co-cheangailte ri co-ionannachd ann an Alba, Sasainn agus a’ Chuimrigh.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba roimhe ge-tà nach toireadh am bile buaidh sam bith air Achd na Co-ionannachd 2010 air sgàth ’s nach eil e a’ toirt còirichean sam bith a bharrachd do dhaoine tar-ghnèitheach na tha aca mar-thà.

Barrachd ri leantainn.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.