Fear à Inbhir Pheofharain air nochdadh sa chùirt fo chasaid giùlan dhroch‑dhìolach

Fear à Inbhir Pheofharain air nochdadh sa chùirt fo chasaid giùlan dhroch‑dhìolach

Tha fear à Inbhir Pheofharain air nochdadh ann an Cùirt an t‑Siorraim ann an Inbhir Nis fo chasaid gun do thug e iomradh air oifigearan‑poilis le cainnt a bha ri gràin co‑sheòrsachd agus gun do thilg e smugaid orra.

Dh’aidich Cornelius Stevenson, 35, casaid de ghiùlan dhroch‑dhìolach agus dà chasaid ionnsaigh nuair a nochd e.

Chuala an cùirt gun deach am Poileas a ghairm gu aimhreit aig seòladh air Sràid nan Innseachan anns an robh Mgr Stevenson an sàs.

Chaidh a thoirt às an togalach ach bha e air mhisg agus thuit e air Sràid nan Granndach.

Bha na h‑oifigearan a’ feuchainn ris a chuideachadh nuair a thòisich e droch‑bheul a bha ri gràin co‑sheòrsachd ag eigheach orra.

Chaidh a ghluasad dhan stéisean‑poilis air Rathad Burnett far an dh’fhuair e leigheas meadaigeach ach thòisich e a’ tilgeil smugaid air na h‑oifigearan.

Chur an Siorram Sara Matheson dàil air a bhith a’ cur binn air gus an tèid aithisgean ullachadh.

Barrachd phostaichean