Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba) air aontachadh le Pàrlamaid na h‑Alba

Fhuair Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba) aonta aig Ìre 1 an‑diugh agus tha am bile a‑nis air gluasad air adhart gu Ìre 2.

Bhòt 88 BPAan air a shon, 33 na aghaidh agus cha do bhòt ceathrar.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.