Cùba air bhòtadh gus pòsadh aon-sheòrsach a dhèanamh laghail

Cùba air bhòtadh gus pòsadh aon-sheòrsach a dhèanamh laghail
Dealbh le Nick Karvounis / Unsplash

Tha Cùbaich air bhòtadh airson pòsadh aon-sheòrsach a dhèanamh laghail san dùthaich.

Bhòt mu dhà thrian dhen t-sluagh airson ath-leasachaidhean a bhios cuideachd a’ leigeil le càraidean aon-sheòrsach clann uchd-mhacachadh, ag ath-sònrachadh còraichean chloinne agus a’ ceadachadh leatromachdan-ionaid.

Barrachd phostaichean