Cùba air bhòtadh gus pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail

Tha Cùbaich air bhòtadh airson pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail san dùthaich.

Bhòt mu dhà thrian dhen t‑sluagh airson ath‑leasachaidhean a bhios cuideachd a’ leigeil le càraidean aon‑sheòrsach clann uchd‑mhacachadh, ag ath‑sònrachadh còraichean chloinne agus a’ ceadachadh leatromachdan‑ionaid.

Fàg beachd