Fèise-pròise na Gàidhealtachd 2022 ga ainmeachadh

Fèise-pròise na Gàidhealtachd 2022 ga ainmeachadh

Tha Highland Pride air ainmeachadh ann am post air an làrach-lìn aca gun tèid tachartas pròise na bliadhna seo a chumail Disathairne 11mh latha dhen Ògmhios.

Bha tachartasan ann an 2020 agus 2021 air an cur dheth ri linn a’ choròna-bhìoras.

Dh’ainmich iad cuideachd gu bheil iad air maoineachadh de £10,000 a ghlacadh bhon Chrannchur Nàiseanta airson an tachartas a chur air dòigh.

Barrachd phostaichean