Chaidh lagh ùr a chur an-gnìomh an Eilbheis an-diugh a leigeas le pearsachan an gnè aca atharrachadh gu sìmplidh.

Fo na riaghailtean ùra faodaidh neach sam bith aois 16 bliadhna agus nas sìne an gnè agus an ainm laghail aca atharrachadh dìreach le bhith dol gu oifis-chlàraidh.