Maoin ùr air a stèidheachadh gus taic a thoirt do dh'eagraichean fèisean-pròise na h-Alba

Tha Pink Saltire, seirbheis naidheachd LCDT na h-Alba, air an iomairt ùr, The Scottish Pride Fund, a chur air bhog gus taic ionmhais a thoirt do dh’eagraichean fèisean-pròise air feadh na h-Alba.

A bharrachd air maoineachadh do dh’fhèisean-pròise a tha stèidhichte mar-thà, thèid maoin leasachaidh sònraichte a stèidheachadh gus coimhearsnachdan a chuideachadh le bhith a’ stèidheachadh fèisean-pròise ùra.

Airson a bhith airidh air maoineachadh, feumaidh eagraichean dearbhadh gun robh teachd-a-steach fo £100,000 aca sa bhliadhna roimhe agus gum bi an tachartas aca an-asgaidh ri fhrithealadh.

Thathar a-nis a’ toirt cuireadh do ghnìomhachasan agus buidhnean gus fios a chur gu Pink Saltire gus faighinn a-mach mar a dh’fhaodadh iad a bhith nan neach-urrais.

Gheibhear barrachd fhiosrachaidh mun a’ mhaoin air an làrach-lìn scotpride.org no le bhith a’ cur post-d gu info@scotpride.org.

Thuirt Stuart Duffy, Neach-chruthachaidh Pink Saltire:

“Tha sinn air am maoin a chur air bhog gus cuid dhen chuideam a bhios air eagraichean ionadail a thogail agus gus an t-urrasachd a sgaoileadh gu cothromach air feadh na dùthcha far am faigh urrasairean tilleadh nas motha air an urrasachdan aca cuideachd.”

Dh’ainmich Riaghaltas an Rìoghachd Aonaichte an-uiridh maoineachadh a bharrachd de £1m airson iomairtean LCDT ann an Sasainn ach thuirt Riaghaltas na h-Alba anns a’ Ghearran 2018 nach rachadh maoin dhen aon seòrsa a stèidheachadh ann an Alba.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.