Maoineachadh de £1 millean a bharrachd dhan iomairt an aghaidh burraidheachd LGDT+

Chaidh ainmeachadh leis an Riaghaltas Didòmhnaich gun tèid maoineachadh de £1 millean a bharrachd a thoirt dhan iomairt an aghaidh burraidheachd LGDT+ ann an sgoiltean.

Tha an iomairt stèidhichte ann an 1200 sgoiltean Shasannach mu thràth ach thuirt Ministear nam Ban agus Co‑ionannachd, Penny Mordaunt, gum bidh tabhartasan ùr ri fhaighinn a’ tòiseachadh an‑diugh (5mh An t‑Samhain 2018) leis an amas a bhith a’ sabaid burraidheachd LGDT+ ann am barrachd sgoiltean air feadh na dùthcha.

A‑rèir an Riaghaltas tha diofar phàirtean am broinn a’ phrògraim. Tha pàirt dheth ag amas air luchd‑teagaisg a thrèanadh gus comharran tràtha air burraidheachd a lorg agus mar a ghabhas eadar‑theachd iomchaidh a dhèanamh. Tha pàirt eile dheth a’ toirt ghoireasan do luchd‑teagaisg gus leasanan a lìbhrigeadh air cùisean LGDT.

Tha Oifis Co‑ionannachd an Riaghaltas (GEO) cuideachd air maoin ùr de £600,000 a stèidheachadh do bhuidhnean coimhearsnachd ionadail a bhios a’ toirt seachad seirbheisean do dhaoine LGDT+ agus £1 millean eile do bhuidhnean a’ dèanamh fòcas air slàinte agus cùram sòisealta de dhaoine LGDT+.

Tha am maoineachadh ùr seo air tighinn mar fhreagairt air suirbhidh riaghaltais de dhaoine LGDT+ – an sgrùdadh as motha dhen t‑seòrsa seo a riamh – nas tràithe am bliadhna.

Cuideachd mar fhreagairt air an t‑suirbhidh, dh’ainmich an Riaghaltas Plana Gnìomh LGDT anns an Iuchar a tha air air a dhèanamh suas le 75 geallaidhean airson dèiligeadh ri leth‑bhreith agus leasachadh beatha dhaoine LGDT+ san Rìoghachd Aonaichte.

B’ e cuid dhe na geallaidhean gum biodh comhairliche slàinte LGDT+ a chur an dreuchd agus gum biodh casg a chur air leigeasan atharrachaidh co‑sheòrsach.

Cuideachd dh’ainmich a’ Bh‑uas Mordaunt gun tèid naoinear a fhastadh airson ballrachd a ghabhail ann am pannal comhairleachaidh LGDT còmhla ri bhuill eile bho Stonewall, an Co‑bhanntachd LGDT agus am Fonndas LGDT gus comhairle a thoirt ris an Riaghaltas air poileasaidh LGDT. Thathar an dùil gun tèid am pannal a stèidheachadh am mìos seo.

Fàg beachd