Jeff Bezos air tabhartas de $10,800 a thoirt gu Seanadair Poblachdach a bhòtas gu cunbhalach an aghaidh còirichean LGDT+

Tha Jeff Bezos, Ceannard Amazon, air tabhartas de $10,800 a thoirt gu Seanadair Poblachdach a tha air bhòtadh gu cunbhalach an aghaidh còirichean LGDT+.

Bhuannaich Mgr Bezos duais an‑uiridh bho Iomairt Chòirichean Daonna airson $2.5 millean a thoirt dhan iomairt airson co‑ionannachd pòsaidh ann an Stàit Washington ann an 2012.

Thug e òraid seachad mu neo‑ionannachd aig an t‑seirbheis duais anns an tuirt e :

“Feumaidh sinn ga nochdadh, ga thuigsinn, ga cheasnachadh agus ga chur ceart. Agus tha sinn ga chur ceart.”

Ach a‑nis thathar ag aithris gu bheil Mgr Bezos air $10,800, an tabhartas ceadaichte as àirde, a thoirt gu Seanadair Cory Gardner airson an iomairt taghaidh 2020 aige.

Mar chathraiche Comataidh Seanaireach Poblachdach Nàiseanta, tha Seanadair Gardner am measg nan daoine as cumhachdaiche sa phàrtaidh aige.

Bhòt e roimhe gus stad a chur air càraidean aon‑ghnèitheach anns an stàit bho bhith ag uchd‑mhacachadh cloinne no a’ dealbhadh an oighreachd aca còmhla. Bhòt e an‑aghaidh bile a chuireadh casg air leth‑bhreith a thaobh gnèitheachd, agus fhad ’s a bha e ann an Taigh Riochdairean nan Stàitean Aonaichte bhruidhinn e agus bhòt e an aghaidh pòsadh aon‑ghnèitheach iomadh turas.

Fàg beachd