Dòchas ùr airson pòsadh aon‑sheòrsach ann an Èirinn a Tuath

Tha dithis bhall‑phàrlamaid Làbarach air plana a chur an gnìomh a dh’fhaodadh pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail ann an Èirinn a Tuath.

Tha Conor McGinn air a bhith a’ dèanamh iomairt airson co‑ionannachd pòsaidh aig an aon àm ’s a tha Stella Creasy air a bhith a’ dèanamh iomairt airson còirichean casg‑breith.

Tha an dithis a‑nis air atharrachadh a thagradh do bhile a bhios a’ dol dhan Phàrlamaid Diciadain gus cumhachdan nan seirbheisich catharra ann an Èirinn a Tuath a leudachadh  às aonais riaghaltas tiomnaichte san roinn.

Ma tha iad soirbheachail bhiodh an atharrachadh “Còirichean Co‑ionann do Mhuinntir Èirinn a Tuath” a chur às dhan chasgan a th’ air pòsadh aon‑sheòrsach agus casgan‑breith.

Thuirt Mgr McGinn ris The Guardian:

“Tha a h‑uile cunntas‑bheachd a’ sealltainn gu bheil a’ mhòr‑shluagh ann an Èirinn a Tuath, a’ mhòr‑chuid dhe na pàrtaidhean poilitigeach agus an t‑uamhas de BhP ann an Taigh nan Cumantan a’ toirt taic ri co‑ionannachd pòsaidh.”

“Tha co‑ionannachd do dhaoine LGDT ann an Èirinn a Tuath fada ro fhada agus tha an t‑atharrachadh seo a’ toirt cothrom dhan Riaghaltas a bhith a’ maidseadh na thuirt iad ris na gnìomhan aca gus Èirinn a Tuath a thoirt gun aon ìre leis a’ chòrr dhen Rìoghachd Aonaichte.”

Chur am buidheann Love Equality, a bhios a’ dèanamh iomairt airson co‑ionannachd pòsaidh, fàilte air an naidheachd:

“Tha sinn a’ cur taic dhan ghluasad ùr seo leis na BP Conor McGinn agus Stella Creasy gus pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail ann an Èirinn a Tuath.”

“Leis nach eil dùil sam bith gum bi fèin‑riaghladh a’ tilleadh tha sinn feumach air Buill‑Phàrlamaid a chur stad air an leth‑bhreith an‑aghaidh càraidean LGDT ann an Èirinn a Tuath. Faighnichibh dhan BP agaibh taic a chur ris.”

Fàg beachd