An t‑Òban airson a’ chiad fèis‑pròise aca a chumail an ath‑bhliadhna

Thèid fèis‑pròise a chumail anns an t‑Òban an ath‑bhliadhna airson a’ chiad turas a‑riamh.

Chaidh ainmeachadh air Facebook ann an bhidio goirid le bànrigh draga ionadail, Crystal, anns a bheil i ag iarraidh air muinntir an àite tighinn gu sgrìonadh sònraichte dhen film God’s Own Country ann an Taigh‑dhealbh Pheonix 26mh Dàmhair aig 7f. Cuideachd thuirt i gum bi oidhche làn ceòl agus fealla‑dhà aig Bar na Seilear as a dhèidh.

Thuirt Gary Hamilton, neach‑labhairt Fèis‑pròise an Òbain ri Phink Saltire:

“Rugadh am beachd bho iomairt an aghaidh stiogma a bha a’ ruith anns an t‑Òban ann an co‑bhonn ri Waverley Care Scotland agus Taigh‑dhealbh Pheonix. Tha sinn air ar brosnachadh leis na tachartasan a chaidh a chumail air feadh na dùthcha agus tha sinn airson taic a shealltainn dhan choimhearsnachd iomallach LGBT+ againn fhèin.”

Thathar an dùil ri barrachd fhiosrachaidh mun fhèis anns a’ bhliadhn’ ùr agus faodar cumail suas leis an naidheachd as ùire mu a dheidhinn air Facebook: https://www.facebook.com/ObanPride/

Fàg beachd