Fèis-pròise Innse Ghall air a chàineadh le Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich

Fèis-pròise Innse Ghall air a chàineadh le Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich

Tha Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich air iomradh a thoirt air a’ chiad fèis-pròise anns na h-Eileanan an Iar mar “duilich agus nàireach”.

Tha The Press & Journal ag aithris gun tuirt An t-Ùrr. Graeme Craig “Ge b’ e dè an seòrsa mì-bheus gnèitheach, chan eil e rudeigin a bhith mòiteil às.”

“Is e tachartas duilich agus nàireach a tha seo. Bidh e a’ stiùireadh dhaoine, gu h-àraid na h-òigridh, dhan taobh ceàrr a-thaobh fèin-aithne, dàimhean agus toileachadh ghnèitheach. Tha e draghail gum faigh an fheadhainn a tha a’ strì leis na rudan seo comhairle ceàrr.”

“Bidh daoine nas sona cho luath ’s a tha an comann-sòisealta ag aithneachadh bith-eòlas bunaiteach, a’ brosnachadh pòsadh dìlseach, monogamous agus iol-ghnèitheach. Is e leantainn stiùireadh ar Cruthaidhear an rud as glice an-còmhnaidh.”

Tha Fèise-pròise Innse Ghall gu bhith a’ dol air adhart 6mh Dàmhair ann an meadhan Steòrnabhaigh aig an aon àm sa bhios tachartas eile coltach ris a’ dol air adhart ann an Inbhir Nis.

A-rèir duilleag Facebook an tachartais aig àm-fhoillseachaidh an sgeulachd seo, tha còrr ’s 400 dhaoine beachdachadh air frithealadh an tachartas ann an Steòrnabhagh.

Barrachd phostaichean