Juice1038 na chiad stèisean rèidio LGDT ann an Èirinn a Tuath

Tòisichidh Juice1038 a’ craoladh bho phrìomh‑bhaile Èirinn a Tuath air 4mh An Lùnastal, an aon latha ri Fèis‑pròise Bheul Feirste.

Bidh an sianal a’ cluich measgachadh de fuinn dannsa clasaigeach, ath‑mheasgachaidhean agus òrain ùra bho na charts.

Faodar sampall dhen stèisean a chluinntinn an‑dràsta air an làrach‑lìn aca.

Thuirt neach‑labhairt an stèisean ri RadioToday:

“Tha daoine LGDT+ a’ tighinn bho gach raon‑beatha agus ’s e an t‑amas a th’ againn a bhith a’ frithealadh cho mòr sa choimhearsnachd againn sa ghabhas le bhith a’ cleachdadh stoidhle taisbeanaidh in‑ghabhalach measgaichte le susbaint cainnte a tha a’ buntainn dhan luchd‑èisteachd againn agus ceòl sònraichte nach eil ri chluinntinn air rèidio Èirinn a Tuath.”

“Cluichidh Juice measgachadh de dhannsa agus dannsa clasaigeach, ath‑mheasgachaidhean, singiltean air an taghadh gu cùramach bhon Top 40 agus clasaichean co‑sheòrsachd.”

“Bidh ùidh mhòr aig a’ choimhearsnachd LGDT+ anns an susbaint cainnte againn, a bhios a’ toirt a‑steach naidheachd LGDT+ agus prògram a bhios a’ soillearachadh agus a’ beachdachadh air na h‑amasan, draghan, soirbheachasan agus cùisean a tha a’ toirt buaidh air an luchd‑èisteachd againn.”

Fàg beachd