Proud Ness gu bhith a’ cumail sreath de thachartasan LCDTE air feadh na Ghàidhealtachd

Proud Ness gu bhith a’ cumail sreath de thachartasan LCDTE air feadh na Ghàidhealtachd

Chaidh a dhearbhadh le Fòram LCDTE na Gàidhealtachd an-diugh gun tèid fèis-pròise a chumail ann an Inbhir Nis 6mh An Dàmhair 2018.

Tòisichidh an tachartas le caismeachd tron bhaile gus an ruig e Cùirt an Easbaig far a bhios stanndaichean fhiosrachaidh, ealain & ceàirdean, bùthan-obrach agus luchd-labhairt a’ dèanamh òraidean agus bidh diosgo aig Taigh-òsta Mercure aig deireadh an latha.

A bharrachd air an tachartas ann an Inbhir Nis, thèid sreath de thachartasan nas beaga a chumail air feadh na Gàidhealtachd. Nam measg bidh tachartasan beaga air:

  • 11mh An Lùnastal ann an Inbhir Theòrsa;
  • 25mh An Lùnastal ann am Port Rìgh;
  • 1mh An t-Sultain ann an Ulapul;
  • 8mh An t-Sultain anns An Aghaidh Mhòr;
  • 15mh An t-Sultain anns An Gearasdan;

‘S e seo a’ chiad tachartas LCDTE air an sgèile seo anns a’ Ghàidhealtachd o chionn 2002 nuair a chum Pride Scotland an tachartas bliadhnail aca taobh a-muigh Meadhan na h-Alba airson a’ chiad turas.

Airson cumail suas leis an naidheachd as ùire bhon sgioba Proud Ness cumaibh sùil air an duilleag Facebook aca.

Barrachd phostaichean