Nicola Sturgeon na h‑Àrd‑Mharasgal na Caismeachd aig Fèis‑pròise Ghlaschu

Bha Prìomh Mhinistear na h‑Alba, Nicola Sturgeon aig ceann na caismeachd aig Fèis‑pròise Ghlaschu an‑dè.

Air thoiseach air an tachartas, thuirt Ms Sturgeon:

“Tha mi pròiseil gu bheilear a’ beachdachadh air Alba mar aon de na dùthchannan as adhartaiche san Roinn Eòrpa a‑thaobh co‑ionnanachd LGDT agus tha Fèis‑pròise Ghlaschu na thachartas mìorbhaileach a bheireas coimhearsnachdan còmhla agus a chomharraicheas a h‑uile rud gu bheil daoine LGDT a’ toirt ri beatha Albannach.”

“Mar chomann‑sòisealta feumaidh sinn co‑ionnanachd agus cothromachd a bhrosnachadh fad na h‑ùine agus an adhartais a chaidh a dhèanamh a dhìon.”

“Tha mi toilichte a bhith air ainmeachadh mar a’ chiad Àrd‑Mharasgal urramach a‑riamh aig Fèis‑pròise Ghlaschu agus tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ gabhail pàirt anns a’ chaismeachd leis na daoine òga LGDT gus Bliadhna Òigridh na h‑Alba a chomharrachadh.”

Ann an aithris ris na luchd‑frithealaidh, thuirt i:

“A dh’aindeoin tachartasan eile a tha a ‘tachairt ann an àiteachan eile ann an Alba an‑diugh, tha mi ag innse dhuibh bho bhonn mo chridhe tha mi ag innse dhut cho moiteil’ sa tha mi a bhith an seo an‑diugh, chan eil àite ann a bu toigh leam a bhith na seo ann an Glaschu”.

“Tha fios againn gum feum sinn fhathast seasamh airson còraichean tar‑ghnèitheach agus an aghaidh gràin‑tar‑ghnèitheachd agus gràin‑co‑sheòrsachd agus nì sinn sin.”

“Tha caismeachdan‑pròise mu dheidhinn a bhith a’ comharrachadh agus a’ daingneachadh luachan na mo bheachdsa a tha cudromach do mhòran dhaoine air feadh na dùthcha. Luachan mar fhulangas agus spèis agus iomadachd agus gràdh agus tha mi a’ smaoineachadh gur e rud iomchaidh dhomhsa mar Phrìomh Mhinistear a bhith a’ gabhail phàirt anns an latha seo agus tha mi pròiseil a bhith ga dhèanamh.”

Cuideachd mhol i Blair Wilson, duine à Baile Nèill, Siorrachd Rinn Friù an Ear, a sgaoil bhidio air loidhne às dèidh dha ionnsaigh a thoirt air airson a bhith co‑sheòrsach:‑

“Sa mhadainn, chunnaic mi bhidio a chaidh a phostadh le duine òg air ainmeachadh Blair Wilson, chan eil fhios ’am ma tha e an‑seo an‑diugh, ach dh’fhuiling Blair ionnsaigh uamhasach, neo‑adhbharach, gràineil ri daoine co‑sheòrsach o chionn ghoirid”

“Ach an àite a bhith a’ falachadh, bhruidhinn e a‑mach agus leig dhomh seo a ràdh; ’s e na prionnsabalan agus na luachan de dh’urram, mhisneachd agus thruas a chaidh a thaisbeanadh leis an duine òg sin a bu chòir a bhith a’ mìneachadh ar dùthcha. Agus mar sin Blair, tha sinn uile a’ seasamh còmhla riut.”

Thuirt Alastair Mac a’ Ghobhainn, Àrd‑oifigear Fèis‑pròise Ghlaschu:

“Tha sinn air leth toilichte Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon ainmeachadh mar a’ chiad Àrd‑Mharasgal urramach aig Fèis‑pròise Ghlaschu mar chomharra air an taic a tha i air a bhith a’ toirt ri co‑ionnanachd LGDT o chionn fhada.”

Nuair a bha i na Rùnaire na Slàinte, chuidich Ms Sturgeon le leasachadh co‑ionnanachd pòsaidh ann an Alba agus bhon uair sin tha i air a ràdh gur e an latha a dh’aontaich a’ Phàrlamaid ris pòsaidhean co‑ionann aon de na h‑amannan as pròiseil den ùine aice mar BPA. Mar Phrìomh Mhinistear tha i air co‑ionnanachd a ghealltainn do dhaoine tar‑ghnèitheach le bhith ag ath‑leasachadh Achd Aithneachadh Gnè na h‑Alba.

A‑rèir luchd‑eagrachaidh bha àireamh de chòrr is 12,000 a’ gabhail pàirt anns a’ chaismeachd.

Ghabh Prìomhaire Chanada, Justin Trudeau agus Taoiseach na h‑Èireann, Leo Varadkar, pàirt ann an caismeachdan o chionn ghoirid ach b’ e seo a’ chiad turas a‑riamh gu bheil ceannard Bhreatannach air caismeachd fhad ’s a bha iad fhathast ann an oifis.

Fàg beachd